Gå til sidens indhold
Ke A MA A Fy B (Forside).jpg

Superscience - matematik og kemi

Matematik A, Kemi A, Fysik B

Alt er kemi. Luften du indånder, maden du indtager, farverne du ser, håret du sætter, tøjet du tager på, medicinen du indtager og meget mere - alt kan betragtes gennem kemiske briller.

I studieretningen fokuserer vi på, hvordan verden omkring os hænger sammen, og hvordan vi kan forstå og beskrive naturen ved hjælp af eksperi­menter og teorier. Vi får en dybere praktisk forståelse af de kemiske processer i laboratoriet, og i stærkt samarbejde med matematik får vi styrket de teoretiske aspekter af de naturvidenskabelige fag.

Jeg synes, det er fedt, at vi arbejder med teorien i praksis. Fx har vi lige lavet et forsøg med syre-basereaktioner, hvor et farveskift gjorde ækvivalenspunktet meget tydeligt.
Ole Vang Nielsen, 2.t

Studieretningen giver en dybere kemifaglig forståelse, som udvikles i tæt samarbejde med matematikfaget gennem hele gymnasietiden, og er desuden adgangsgivende til langt de fleste videregående uddannelser. 

Du arbejder bl.a. med:

  • Farver og farvestoffer
  • Reaktionskinetik, reaktionshastighed og katalyse
  • Differentialregning og differentialligninger
  • Fremstilling af bioethanol
  • Bevægelse af legemer på både Jorden og i rummet

I matematik på A-niveau trænes du i at tænke logisk, systematisk og kunne gennemskue mønstre. Du arbejder med at forklare, hvorfor de matematiske regler gælder, og hvordan de kan bruges i praksis til at undersøge og beskrive vores omver­den. Gennem det tætte parløb med kemi i denne studieretning, opnår du en dybere forståelse af matematikkens muligheder for at løse praktiske problemstillinger.

I Kemi A lærer du om de byggesten, som alt omkring os er opbygget af, nemlig grund­stofferne, og du lærer om strukturer og egenskaber af kemiske forbindelser. Centralt er studiet af kemiske bindinger, der brydes og dannes - en kemisk reaktion. I kemi skal du arbejde både teoretisk og praktisk. Din nye viden skal selvfølgelig anvendes i laboratoriet, når du udfører eksperi­menter.

Når du forstår verden, kan du forandre den. Fysik B giver dig en god bred forståelse af de grundlæggende naturlove, der styrer vores omver­den. Det sker gennem en kombination af eksperimenter og teori, hvor du arbejder med måleapparater til at opsamle data og bruger it-programmer og viden fra matematikken til behandle disse data.

Certifikat i Science og Talent

Roskilde Katedralskole har opnået det såkaldte "Certifikat i Science og Talent". Vi har nemlig stort fokus på talentudvikling og lever op til ScienceTalenters vision om, at flere skal inspireres til at uddanne sig indenfor naturvidenskab.