Gå til sidens indhold
Science forside.png

Science

Matematik A, Fysik B, Kemi B

Matematik og de naturvidenskabelige love er i store træk tidløs viden, og kan derfor ikke kun bruges til at forstå vores verden i dag, men også til at løse problemstillinger i fremtiden.

I studieretningen fokuserer vi på, hvordan verden omkring os hænger sammen, og hvordan vi kan forstå og beskrive naturen ved hjælp af eksperimenter og teori. Du træner din nysgerrighed og evne til at opsøge viden, og du lærer at kunne gennemskue og forholde dig kritisk til indsam­let datamateriale.

Jeg valgte bl.a. studieretningen, fordi den åbner for mange muligheder. Forsøgene er interessante, og jeg kan godt lide, at vi kobler teorien til den virkelige verden.
Lærke Ravnholt Jensen, 2.t

I Science-studieretningen er målet, at du får færdigheder og vid­en, så du i fremtiden selv kan være med til at undersøge, udfordre og udvikle vores fysiske verden. Studieretningen er adgangsgivende til langt de fleste videregående uddannelser. Du har desuden mulighed for at hæve fysik og/eller kemi til A-niveau som valgfag.

Du arbejder bl.a. med:

  • Funktioner og deres muligheder til at beskrive virkeligheden
  • Vektorregning og differentialregning
  • Reaktionskinetik, reaktionshastighed og katalyse
  • Bevægelse af legemer på både Jorden og i rummet

I Matematik A trænes du i at tænke logisk, systematisk og kunne gennemskue mønstre, og du skal løse både konkrete og abstrakte problemer. Du arbejder med at forklare, hvorfor de matematiske regler gælder, og hvordan de kan bruges i praksis til at undersøge og beskrive vores omver­den. I samspillet med fysik og kemi anvender du ofte matematik til at opnå en dybere indsigt i de naturvidenskabelige sammenhænge.

Når du forstår verden, kan du forandre den. Fysik B giver dig en god bred forståelse af de grundlæggende naturlove, der styrer vores ver­den. Det sker gennem en kombination af eksperimenter og teori, hvor du arbejder med måleapparater til at opsamle data og it-programmer og viden fra matematikken til behandle disse data.

I kemi lærer du om de byggesten, som alt omkring os er opbygget af, nemlig grund­stofferne, og du lærer om struktur og egenskaber af kemiske forbindelser. Centralt er studiet af når kemiske bindinger brydes og nye dannes - en kemisk reaktion. I kemi skal du arbejde både teoretisk og praktisk. Teorierne skal selvfølgelig efter­prøves i laboratoriet med eksperimenter.

Certifikat i Science og Talent

Roskilde Katedralskole har opnået det såkaldte "Certifikat i Science og Talent". Vi har nemlig stort fokus på talentudvikling og lever op til ScienceTalenters vision om, at flere skal inspireres til at uddanne sig indenfor naturvidenskab.