Gå til sidens indhold
Geoscience 2022

Geoscience

Geovidenskab A, Matematik A, Kemi B

Vi lever på en enestående planet, og geoscience handler om at udforske den, både fordi det er spændende, og fordi det giver adgang til ressourcer og økonomiske muligheder og gør os i stand til at passe på vores klode.

De 17 verdensmål, som er vedtaget af alle verdens lande i FN, handler om at løse klodens største udfordringer, så jorden fortsat kan være et godt sted at leve i fremtiden. Fx skal vi undgå sult, klimaændringer og krig. Vi skal sikre ansvarligt forbrug og produktion af varer, bæredygtig energi, rent vand, jobs, samarbejde mellem nationer, livet på land og i oceanerne og bæredygtig byudvikling. Det er netop disse emner, som vi kommer til at arbejde med, og det foregår ofte ved, at vi skal lave eksperimenter i laboratorierne på skolen, eller skal ud i naturen for at foretage målinger og samle prøver. 

Jeg kan lide, at vi arbejder både teoretisk og praktisk med naturlige fænomener, og jeg interesserer mig for klimaet. På Geoscience kommer vi også på mange spændende ekskursioner, fx når vi undersøger vandstandsstigninger.
Siri Lund Liin, 3.u

Studieretningen giver adgang til de lange videregående naturvidenskabelige og sundhedsviden­skabelige uddannelser samt ingeniøruddannelserne.

Du arbejder bl.a. med:

  • Eksperimenter i laboratorier og ude i naturen.
  • Analyse af satellitbilleder for at overvåge regnskovens tilstand.
  • Aktuelle og samfundsrelevante problemstillinger.
  • Naturkatastrofer, klimaforandringer, grundvand, ressourcer, dinosaurernes uddøen og bæredygtig energi.

Bæredygtig teknologi og en bedre udnyttelse af jordens ressourcer er områder, hvor Danmark har en international førerposition. Vi har brug for nyuddannede med viden inden for klima, energi, miljø og geologi, og derfor har danske virksomheder og forskningsinstitutionen været med til at udvikle faget. Geovidenskab er et fag, der kombinerer fysik og naturgeografi.

Matematik giver os utroligt stærke evner til at forstå vores verden. Uden matematik kan vi ikke forudse orkaner og jordskælv og sende satellitter i kredsløb. Mange forskellige videregående uddannelser kræver matematik A.

Kemiske processer forekommer overalt på jorden, så du får brug for kemi for at forstå din omverden, fx hvorfor atmosfærens indhold af CO2 stiger.

Certifikat i Science og Talent

Roskilde Katedralskole har opnået det såkaldte "Certifikat i Science og Talent". Vi har nemlig stort fokus på talentudvikling og lever op til ScienceTalenters vision om, at flere skal inspireres til at uddanne sig indenfor naturvidenskab.