Gå til sidens indhold
Luftfoto JPEG.jpg

Kvalitet

Her finder du lovpligtig information, fx om skolens størrelse og vores arbejde med strategiske indsatsområder og kvalitetssikring.

Skoleåret 2022/23

Antal klasser og elever
1.g: 18 klasser
2.g: 18 klasser
3.g: 18 klasser

Antal elever: 1466 pr. 1. november 2022
Gennemsnitlig klassekvotient: 27,1

Antal medarbejdere pr. august 2022 
141 medarbejdere i alt.

Du kan se karaktergennemsnit for de enkelte fag og niveauer mm. under Skolen i tal.

Indsatsområder

Læs mere om vores strategiske indsatsområder og vores skoleudviklingsplan (resultatlønskontrakt).

Årsrapporter

Skolens vigtigste resultat i 2021 var dimissionen af 471 studenter ved translokationerne den 24. juni 2021. Antallet af studenter var på niveau med rekordårene 2018, 2019 og 2020 og dermed blandt de absolut højeste i skolens snart 1000 år lange historie. 

Studenternes samlede eksamensgennemsnit var i 2021 på 7,8. I 2020 var det 7,5, og 2019 var det 7,4. Gennemsnittet i 2021 er det højeste i skolens historie.

Væsentlige nye projekter, som skolen har igangsat eller gennemført i 2021, er bl.a. følgende:

 • Pædagogiske projekter, fx: 
  • Fokus på life skills og overgangen til normaliseret skoledag efter coronanedlukninger
  • Indsats for de sproglige studieretninger
  • Faglig og studiemetodisk progression
  • Karrierelæring og brug af noter fra gymnasiet
 • Talentudvikling i og efter en coronatid, herunder nye initiativer som RKS Math Club
 • Flere muligheder for de nu 78 Team Danmark- og eliteidrætselever
 • Videreudvikling af RKS Akademi
 • Renoveringsprojekter, bl.a. musiklokalernes tag og belægning i atriumgården

Kvalitetssikringsstrategi

Her kan du læse om Roskilde Katedralskoles kvalitetssystem (pdf)

Selvevaluering og opfølgning

Læs skolens evalueringsplan (pdf).

Du kan også læse:

Elevtrivsel

På Roskilde Katedralskole værner vi om vores gode elevtrivsel - socialt og fagligt. Det sker bl.a. via lærernes samarbejde om klasser og deres store opmærksomhed på elevernes motivation og læring. Vi har også meget fokus på at inddrage elever i beslutninger og arrangementer. 

Læs den seneste elevtrivselsundersøgelse - ETU (pdf).

Fastholdelsesstrategi

Læs skolens fastholdelsesstrategi (pdf).