Gå til sidens indhold
Luftfoto JPEG.jpg

Kvalitet

Her finder du lovpligtig information, fx om skolens størrelse og vores arbejde med strategiske indsatsområder og kvalitetssikring.

Skoleåret 2022/23

Antal klasser og elever
1.g: 18 klasser
2.g: 18 klasser
3.g: 18 klasser

Antal elever: 1466 pr. 1. november 2022
Gennemsnitlig klassekvotient: 27,1

Antal medarbejdere pr. august 2022 
141 medarbejdere i alt.

Du kan se karaktergennemsnit for de enkelte fag og niveauer mm. under Skolen i tal.

Indsatsområder

Læs mere om vores strategiske indsatsområder og vores skoleudviklingsplan (resultatlønskontrakt).

Årsrapporter

Skolens vigtigste resultat i 2022 var dimissionen af 435 studenter ved to translokationer den 24. juni 2022. 

Studenternes samlede eksamensgennemsnit var i 2022 på 7,6. I 2021 var det 7,8, og 2020 var det 7,5. 

Væsentlige nye projekter, som skolen har igangsat eller gennemført i 2022, er bl.a. følgende:

  • Pædagogiske projekter, fx: 
    • Mere systematisk videndeling om arbejdet med reformkompetencerne karrierelæring, innovation og globale kompetencer
    • Øget fokus på social trivsel og faggruppers arbejde med fagligt efterslæb i kølvandet på coronaår
    • Genoptagelse af internationale relationer efter corona og udnyttelse af nye internationale muligheder, da RKS i 2022 er blevet akkrediteret som Erasmus+ skole.
  • Talentudvikling i og efter en coronatid, herunder et nyt initiativ, hvor 3.g'ere vejleder grundskoleelever i Unge Forskere-projekter
  • Styrket indsats for de nu 75 Team Danmark- og eliteidrætselever, bl.a. obligatoriske mentorsamtaler i 1.g
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere, bl.a. på fælles studietur til Stockholm og via skolens eget RKS Akademi.

Kvalitetssikringsstrategi

Her kan du læse om Roskilde Katedralskoles kvalitetssystem (pdf)

Selvevaluering og opfølgning

Læs skolens evalueringsplan (pdf).

Du kan også læse:

Elevtrivsel

På Roskilde Katedralskole værner vi om vores gode elevtrivsel - socialt og fagligt. Det sker bl.a. via lærernes samarbejde om klasser og deres store opmærksomhed på elevernes motivation og læring. Vi har også meget fokus på at inddrage elever i beslutninger og arrangementer. 

Læs den seneste elevtrivselsundersøgelse - ETU (pdf).

Fastholdelsesstrategi

Læs skolens fastholdelsesstrategi (pdf).