Gå til sidens indhold
Rektortavle 2017.jpg

Roskilde Katedralskoles historie

Roskilde Katedralskole har rødder 1000 år tilbage. Et dyk ned i skolens historie fortæller meget om Danmarks historie. Læs også om skolens 50 års-jubilæum på Holbækvej.

Roskilde Katedralskole er formentlig oprettet omkring år 1020 samtidig med Roskilde Domkirke. Eleverne var dengang udelukkende drenge, og de blev uddannet til præster med latin, sang og teologi som fag. Kirken var rig, og der var to legater, så dygtige scolarer kunne studere ved tidens bedste universitet i Paris.

Betydningsfulde personer

Blandt de mest berømte personer tilknyttet skolen er Saxo (ca. 1150-1208), som skrev Danmarks historie, og Absalon (ca. 1128-1201), som blev biskop af Roskilde og senere også ærkebiskop af Lund. Absalon grundlagde i 1167 København. De to kom i øvrigt til at arbejde sammen, da Saxo blev Absalons skriver.

Med Reformationen i 1536 blev skolen fattigere. Peblingene blev stadig uddannet til præster, men for at ernære sig fik de ret til at tigge tøj og mad ved folks døre. Skolen lå foran Domkirken i et hus med et enkelt skolerum, som med båse var inddelt til fem klasser. Ovenpå var der fem kamre som tjenesteboliger.

Piger blev optaget fra 1903

Først i 1700-tallet ændredes læseplanerne, så eleverne blev forberedt til både teologi og jura. Elevtallet steg langsomt, og i 1842 flyttede skolen ind i en stor bygning med seks klasseværelser, som skulle rumme alle 70 disciple.

Nye fag kom til i årenes løb, og i 1903 fik kvindelige elever ret til optagelse. De få piger blev de første år holdt borte fra drengene. I frikvartererne blev de sendt over i rektors have, og i idræt fik de ikke ret til at lære riffelskydning nede ved havnen.

Fra Domkirkepladsen til Holbækvej

En markant ændring i skolens historie kom, da skolen efter flere ombygninger blev for lille og i 1969 flyttede til Holbækvej.

Siden da er Roskilde Katedralskole vokset støt i antal elever og medarbejdere, så skolen i dag er et af landets største gymnasier. I 1999 var der på Katedralskolen 550 elever og 60 ansatte. I dag er vi 1450 elever og 150 ansatte.

Udstoppede dyr, tudsegamle bøger og en kanonkugle

Roskilde Katedralskoles ånd og historie er flyttet med til Holbækvej, og vi holder fast i den under den kraftige vækst. Vi har en tavle, som fortæller navne og 'regeringstid' for samtlige rektorer siden Reformationen.

Roskilde Katedralskole har en fornem gammel bogsamling og adskillige udstoppede dyr. Blandt de mange historiske klenodier har vi også en ægte - og brugt - kanonkugle liggende. Den stammer så vidt vides fra en af svenskekrigene.

Artibus Ingenuis

Ordene Artibus Ingenuis ses stadig på facaden over for Domkirken, ligesom de pryder de nuværende bygninger på Holbækvej, skolens brevpapir, velkomsthæfter og andre udgivelser. Det er latin og betyder 'Til de ædle kunster'. I oldtidens Rom skelnede man mellem slavers praktiske arbejde og frie mænds højere, ædlere opgaver, fx som general eller kejser.

Ordene udgør sammen med en såkaldt triskele Roskilde Katedralskoles logo, som har en helt speciel historie. I årsskriftet 'Roars Kilde', der hvert år udgives af en forening af gamle elever, er der skrevet disse ord om logoet i 1941.

"Skolen har i Aar faaet sit eget Emblem. Motivet har Rektor hentet fra en Mønt, som Knud den Store lod præge i Roskilde ca. 1027. Som bekendt refereres Skolens Grundlæggelse til Bispedømmets Oprettelse, der fandt Sted ca. 1020 under Knud. Emblemet har tre gyldne Skjolde paa den danske Nationalfarves Baggrund i Emalje, og paa den gyldent indrammede hvide Kant er i stedet for Møntens originale Indskrift: ”Knud, rex anglorum” anbragt Skolens Devise: Artibus ingenuis."(...) "Rektor er meget glad for sit Fund og særlig glad for Skjoldene, fordi Danmarks Historie gaar første Gang frem i et Skjold."

Fra lige omkring år 1020 og ind i 1600-tallet blev der stiftet katedralskoler flere steder i Norden, herunder otte i Danmark i hhv. Aalborg, Aarhus, Haderslev, Nykøbing, Odense, Ribe, Roskilde og Viborg. Af alle 19 katedralskoler er Roskilde Katedralskole med al sandsynlighed blandt de ældste.

Guldbryllup på Holbækvej

Læs om fejringen af Roskilde Katedralskoles

Vores logo

Her ses den originale mønt fra Knud den Stores tid, som vores logo er inspireret af.

Kulturskatte i kælderen

I skolens bogkælder gemmer der sig en guldgrube af historier og kulturskatte i vores fornemme bogsamling. Her er bøger med fine rygge, store bøger, sjældne bøger og bøger helt tilbage fra 1500-tallet. På fin vis løftes en flig af skolens 1000 år gamle historie, når elevernes undervisning bliver rykket ned i bogkælderen til et kig tilbage i tiden.