Gå til sidens indhold
3.b på studietur 2021.jpg

Kulturer og sammenhænge

Spansk begynder A, Engelsk A, Latin C

Med spansk og engelsk kan du tale med den halve verden - med latin kan du forstå baggrunden for kulturer.

At lære sprog er en vej til at forstå fremmede kulturer og kunne begå sig i en globaliseret verden. Gennem forståelsen af andre sprog og kulturer lærer du at udfordre fastgroede tankemønstre inden for din egen kultur. Gennem kulturel forståelse lærer du således at forstå dig selv.

Det tredje fag i studieretningen er latin. Med latin får du en sproglig og kulturel nøgle til at forstå europæisk sprog og kultur, der kan overføres til en lang række af dine andre fag.

Jeg har altid fundet andre sprog og kulturer interessante. Studieretningen giver en bedre forståelse for de sammenhænge, der er mellem de forskellige sprog og kulturer, der er i verden. Og så ved jeg, der er efterspørgsel efter gode sprogkundskaber.
Sophia Horne Bang, 3.b

På rejser til engelsk- og spansktalende lande uddyber du dit kendskab til andre måder at leve på, træner dine sproglige evner og knytter venskabsbånd. Hvis du overvejer at studere sprog på en videregående uddannelse, sprog i kombination med et andet studium eller måske en uddannelse i udlandet, så er dette studieretningen for dig.

Du arbejder bl.a. med:

  • Kultur og samfund
  • Retorik og argumentation
  • Migration
  • Sprogets byggeklodser

Særligt for denne studieretning

På denne studieretning:

  • er der ikke krav om et naturvidenskabeligt fag på B-niveau, og det er nok med to naturvidenskabelige fag på C-niveau.
  • kan du komme på udveksling med elever fra vores venskabsgymnasium i Lugo - både som gæst og som vært.

Lidt over 500 millioner mennesker i Europa, Latinamerika og dele af USA taler spansk, og deres sprog er nøglen til nye opdagelser og fremtidige jobmuligheder. Vi har fokus på at læse, tale og skrive et enkelt og letforståeligt spansk. Vi øver os fx gennem samtaleøvelser, spil og videooptagelser. Det skriftlige arbejde understøtter sprogforståelsen og -indlæringen.

Du skal bruge engelsk aktivt både mundtligt og skriftligt, hvis du vil mestre sproget og blive taget alvorlig som dansker. Vi beskæftiger os med samfundsforhold og kulturer i engelsksprogede lande, og vi læser, analyserer og fortolker engelske tekster. Desuden træner vi formidling i forskellige sammenhænge og arbejder med grammatik og ordforråd.

I latin lærer du om, hvordan vi kan føre vores sprog og kultur tilbage til Romerriget, og at dette faktisk kan lære dig en masse om din samtid. Centralt i faget er de antikke tekster, som du lærer at læse og derigennem forstå romernes samfund. Denne læsning dygtiggør dig desuden i grammatik, hvilket er en stor fordel i dansk og alle dine fremmedsprog.