Gå til sidens indhold
SA A EN A.jpg (1)

Samfund og kommunikation

Samfundsfag A, Engelsk A

Kend verden, diskuter samfundet, forstå sammenhængen mellem det lokale og det globale. Hvis det er noget, du går op i, så er denne studieretning lige dig.

I denne studieretning bliver du kritisk verdensborger, som kan begå sig på både lokalt og globalt niveau. Du arbejder med konkrete udfordringer inden for sociologi, dansk og international politik og økonomi.

Vi har fokus på aktuelle begivenheder og sammenhænge mellem nutiden og fortiden. Jeg kan godt lide, at emnerne kommer tæt på; hvorfor en problemstilling har betydning for min egen hverdag.
Iben Bech, 2.d

Vi beskæftiger os med samfundet både i tal og ord. Vi prøver at forstå Danmarks udfordringer og problemstillinger, og vi diskuterer mulige løsninger.

Hele tiden opfatter vi Danmark som del af et samarbejdende Europa og en sammenhængende verden, og i vores eget arbejde med problemstillingerne er engelsk som verdenssprog et naturligt omdrejningspunkt, ligesom vi trækker på metoder og værktøjer fra alle andre fag, du møder i studieretningen.

Du arbejder bl.a. med:

  • Identitetsdannelse i engelsksprogede kulturer
  • Analyse af centrale politiske taler - deres indhold og deres betydning
  • Litteraturens samfundsmæssige og politiske betydning
  • Globaliseringens gode og dårlige sider

Samfundsfag er et helt centralt fag i studieretningen. Her lærer du om politiske systemer og politiske ideologier. Du lærer centrale samfundsteorier om sociologi og økonomi.

Afhænger individets muligheder af forældres indkomst og uddannelse? Giver det stadig mening at tale om venstre- og højrefløj? Er det Kina og Indien, der sætter den fremtidige økonomiske og politiske verdensorden? Disse - og mange andre spørgsmål - er centrale for arbejdet i faget.

Du vil gerne forstå den verden, du lever i, søge ny viden, løse samfundsmæssige problemer og drømmer om at arbejde med denne type problemer fremover. Så er en studieretning med samfundsfag som centralt fag noget for dig.

Engelsk handler om at kunne læse, skrive og tale et verdenssprog. Men det handler i lige så høj grad om at forstå engelsksprogede samfund og kulturer. Dermed kommer du til at forstå dit eget sprog og din egen kultur bedre, og du bliver i stand til at agere på tværs af grænser i en globaliseret verden.

Hvordan taler Trump til amerikanerne - og hvorfor? Hvorfor er der så mange unge, der læser "American Psycho" og "Harry Potter"? Og hvordan hænger sprog og identitet sammen? Hvis du synes denne typer problemstillinger er interessante, skal du vælge en studieretning med engelsk som et centralt fag.