Gå til sidens indhold
1.d besøger Christiansborg 2019

Samfund og kommunikation - sundhed

Samfundsfag A, Engelsk A

Er du interesseret i mennesker? - I hvordan vi kan fremme menneskers sundhed og trivsel lokalt og globalt?

Hvorfor lever en dansk kvinde 15 år længere, hvis hun har en lang uddannelse, end hvis hun ikke har nogen? Hvordan får vi bedst de unge til at lade være med at ryge? Skal hash være lovligt? Er gratis mad i institutioner og skoler en måde at ændre madvaner og overvægtsproblemer? Hvad er den bedste måde, for et samfund, at klare en epidemi som corona?

Hvis du gerne vil gå i dybden med, hvordan sundhed og samfund hænger sammen, er sundhedslinjen lige noget for dig. Du får biologi på B-niveau og kemi på C-niveau, hvilket giver dig en bred viden om sundhed, livsvilkår og bæredygtighed.

På min studieretning er vi ret forskellige, men vi har en fælles interesse for samfundet, mennesker og sundhed. Det er en spændende kombination.
Sofia Krogh Keldt, 1.e

På denne studieretning arbejder du med aktuelle problemstillinger og cases. Du lærer om, hvordan de globale sundhedskriser påvirker Danmark og resten af verden. Vi undersøger bl.a., hvordan kost, motion, misbrug og medicin påvirker livskvalitet og levealder Jorden rundt. Vi diskuterer, hvad vi som individer og samfund kan gøre for at løse sundhedsudfordringer som overbefolkning, mødre- og børnedødelighed, fejlernæring, misbrug og epidemier.

Du arbejder bl.a. med:

  • Verdens sundhedsudfordringer – i både lokalt, nationalt og globalt perspektiv
  • FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling - særligt mål 17 om sundhed og trivsel
  • Livsstil og sundhedsproblemer i Danmark og engelsksprogede kulturer
  • Litteraturens og centrale talers samfundsmæssige og politiske betydning

Særligt for denne studieretning

Hvis du ønsker denne studieretning, skal du skrive en motiveret ansøgning. Du skal skrive højst ½ side, hvor du gør rede for:

  • dine særlige faglige forudsætninger
  • dine særlige interesser for studieretningen
  • evt. ønske om kommende uddannelse

Ansøgningen skal du sende til skolen inden fristen for valg af studieretning via mail post@rks-gym.dk

I samfundsfag lærer du centrale samfundsteorier om politiske systemer og politiske ideologier, og du fordyber dig i sociologi og økonomi. Du får viden om, hvordan Danmark særligt påvirkes af de engelsksprogede landes økonomi og kultur. Du vil f.eks. kunne beskæftige dig med, hvorfor USA meldte sig ud af verdenssundhedsorganisationen WHO, samtidig med at problemer med livsstilssygdomme, euforiserende stoffer og corona-epidemien bliver stadig tydeligere i landet. Med andre ord bliver du i denne studieretning en kritisk verdensborger, som kan begå sig på både lokalt og globalt niveau.

Engelsk handler om at kunne læse, skrive og tale et verdenssprog. Men det handler i lige så høj grad om at forstå engelsksprogede samfund og kulturer. Dermed kommer du til at forstå dit eget sprog og din egen kultur bedre, og du bliver i stand til at agere på tværs af grænser i en globaliseret verden.