Gå til sidens indhold
SA A MA A.jpg (1)

Samfund - i tale, teori og tal

Samfundsfag A, Matematik A

Er du typen, der vil være up to date med det, der sker i vores samfund? Og er du typen, der ikke bare hopper på de tal og politiske argumenter, du hører om i medierne? Så er denne studieretning noget for dig.

Du bliver:

Skarp på sandheder

  • Du finder ud af, hvem der egentlig har magten - og om magthaverne manipulerer med sandheden.
  • Vi tjekker og gennemskuer det, som bliver udlagt som fakta i den offentlige debat.
  • Vi leder efter årsager og sammenhænge.

Demokratisk ansvarlig

  • Du lærer at lytte til det gode argument - og forstå, hvorfor politikerne siger, som de gør.
  • Du får forståelse for den politiske situation i ind- og udland. Vi arbejder med kultur, kommunikation, medier, meningsmålinger og politisk meningsdannelse.

Fokuseret på løsninger

  • Du får fokus på at finde de bedste løsninger - og på hvordan de bliver til virkelighed.
  • Vi diskuterer løsninger på fremtidige udfordringer i samfundet - med omtanke for miljø og mennesker. Vi opstiller matematiske modeller, der beskriver udviklinger og tendenser i samfundet.

Fagkombinationen er god. Det er spændende at arbejde med det samfund, vi lever i. Vi har f.eks. lige beskæftiget os med ulighed, hvor med samfundsfag og matematik fik forskellige perspektiver på problemstillingen. 
Kaare Holt Havndrup, 2.r

Du arbejder bl.a. med: 

  • Hvad er de samfundsmæssige konsekvenser af økonomisk ulighed?
  • Hvilke faktorer spiller ind på vælgernes prioriteringer i stemmeboksen?
  • Har velfærdsstaten en fremtid?

Vi følger den politiske udvikling, som vi analyserer og diskuterer - bl.a. ved at lave vores egne undersøgelser. Vi opsøger samfundet uden for klasseværelset, fx på Christiansborg og i Bruxelles. Vi undersøger bl.a. demokratiets tilstand og mediernes indflydelse på det politiske spil. Og vi analyserer den økonomiske situation og de fremtidige udfordringer for Danmark og EU. Hvilken økonomisk politik er bedst på kort og lang sigt?

Vi undersøger også, hvordan unges identitetsdannelse forløber. Hvilken betydning har social arv i samfundet i dag? Og vi analyserer og diskuterer international politik, fx om USA vil blive ved med at være den eneste supermagt - eller om Kina er ved at overtage. Hvilken udenrigspolitik er klogest for Danmark?

Vi tænker logisk, abstrakt og løsningsorienteret. Du lærer bl.a., at opstille hypoteser og teorier - og efterprøve dem i praksis på virkelighedsnære problemer, at opstille og anvende modeller i arbejdet med samfundsfaglige problemstillinger og at ræsonnere matematisk.