Gå til sidens indhold
Krammebillede 2016.JPG

Optagelse

Hvornår skal du søge ungdomsuddannelse? Hvad skal du tage stilling til, når du søger? Hvilke krav skal du opfylde for at blive optaget på stx? Hvornår får du svar på, om du er optaget? Få svar på disse spørgsmål på denne side.

Sådan søger du

Du skal søge om optagelse på Roskilde Katedralskole via optagelse.dk senest den 1. marts.

I forbindelse med ansøgningen skal du vælge:

Læs mere i oversigten over fag.

Du skal først vælge studieretning i løbet af grundforløbet i 1.g. Men det kan være en god idé allerede nu at finde ud af, hvad du særligt interesserer dig for.

Vi optager alle ansøgere

Vi får mange spørgsmål om sandsynligheden for at blive optaget, særligt hvis man bor uden for Roskilde by.

Bare rolig. Til skoleåret 2017/18 har vi gjort plads til flere klasser, så vi har optaget alle ansøgere.

Vælg dog altid RKS som førsteprioritet i ansøgningen, for det har i mange år været en forudsætning for at komme ind.

Læs mere om behandlingen af din ansøgning.

For at have retskrav på optagelse på stx skal du være erklæret uddannelsesparat til gymnasiale uddannelser. Desuden skal du have afsluttet 9. klasse og have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 5. til 9. klasse. Det er derudover et krav, at du har aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse. Hvis du søger optagelse uden at opfylde disse krav, indkaldes du til en optagelsesprøve på gymnasiet.

Læs mere om optagelse på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Hvis du kommer fra en prøvefri skole, ikke kommer direkte fra folkeskolen eller ikke er erklæret uddannelsesparat skal du til optagelsesprøve. Skolen indkalder dig, hvis det er tilfældet.

Optagelsesprøven var tirsdag den 28. marts 2017. Datoen for næste optagelsesprøve bliver fastlagt i august året før.

Prøven består af to dele: En skriftlig prøve på to timer i fagene engelsk, matematik, fysik/kemi samt nogle spørgsmål af almen karakter, som skal besvares.

Derefter er der en samtale på ca. ti minutter med en studievejleder og en dansklærer. Samtalen tager udgangspunkt i de besvarede spørgsmål fra din skriftlige prøve.

Du informeres om prøvens udfald få dage efter prøven.

Fordelingen af ansøgere til landets gymnasier foretages af såkaldte fordelingsudvalg. Roskilde Katedralskole indgår i et fordelingsudvalg med andre gymnasier i Roskilde og Køge Bugt.

Fordelingskriterier

Hvis der er flere optagelsesberettigede ansøgere med førsteprioritet, end et gymnasium har kapacitet til, bliver alle ansøgninger sendt til regionens fordelingsudvalg. Fordelingsudvalget kigger på afstanden mellem ansøgernes bopæl og gymnasiet, så de ansøgere, der bor tættest på skolen, bliver optaget først.

Fordelingsudvalget havde i 2017 denne tidsplan for, hvornår vi kunne informere vores kommende elever. Tidsplanen vil blive opdateret for 2018/19, når den er fastlagt i slutningen af januar 2018.

 • Fredag den 17. marts 2017
  Udsendelse af kvitteringsmail på e-Boks til alle ansøgere og værger. Ansøgere, som skal til optagelsesprøve, får samtidig indkaldelse til prøven.
 • Tirsdag den 28. marts 2017
  Optagelsesprøver på Roskilde Katedralskole. Ansøgerne får hurtigst muligt efter optagelsesprøven besked om resultatet via e-Boks.
 • Onsdag den 19. april 2017
  Udsendelse af mail via e-Boks til ansøgere, som overflyttes til et andet fordelingsudvalg.
 • Fredag den 28. april 2017
  Udsendelse af endeligt optagelsesbrev fra det gymnasium, ansøgeren er blevet optaget på (bemærk, at brevet bliver sendt på mail via e-Boks til ansøger og værger).  

Velkomstbrev i løbet af juni måned
Roskilde Katedralskole sender i juni en lille startpakke med velkomstmateriale og beskrivelse af de første introdage på skolen.