Gå til sidens indhold
Optagelse

Optagelse

Her kan du få svar på spørgsmål om optagelse. Se fx tidsplanen for, hvornår du får svar på optagelse.

 

Sådan søger du

Du skal søge om optagelse på Roskilde Katedralskole via optagelse.dk senest den 1. marts. I forbindelse med ansøgningen skal du vælge:

Læs mere i oversigten over fag.

Du skal først vælge studieretning i løbet af grundforløbet i 1.g. Men det kan være en god idé allerede nu at finde ud af, hvad du særligt interesserer dig for.

Søg RKS som førsteprioritet

Vi forventer, at vi optager alle ansøgere, der er erklæret uddannelsesparate og søger Roskilde Katedralskole som førsteprioritet. Det er vigtigt at vælge RKS som førsteprioritet i ansøgningen, for det har i mange år været en forudsætning for at komme ind. 

Læs mere om behandlingen af din ansøgning.

Forudsætning for optagelse i 2018

For at have retskrav på optagelse skal du være vurderet uddannelsesparat og rettidigt søge om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.

Derudover skal du:

 • have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller have gennemført anden undervisning, der står mål med undervisningen i folkeskolen.
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9.klasse i henhold folkeskolelovens regler. 
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5. til 9. klasse eller undervisning, der står mål hermed.
 • hvis du søger efter 10. klasse, skal du endvidere i 10. klasse have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og herefter have aflagt enten 9.- eller 10.- klasseprøver i disse fag.

Læs mere på Undervisningsministerets hjemmeside.

 

Forudsætning for optagelse i 2019

Der kommer nye optagelseskrav i 2019. 

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Hvis du kommer fra en prøvefri skole, ikke kommer direkte fra folkeskolen eller ikke er erklæret uddannelsesparat skal du til optagelsesprøve. Skolen indkalder dig, hvis det er tilfældet.

Optagelsesprøven er mandag den 19. marts 2018 kl. 8.45

Prøven består af to dele: En skriftlig prøve på to timer i fagene engelsk, matematik, fysik/kemi samt nogle spørgsmål af almen karakter, som skal besvares.

Derefter er der en samtale på ca. ti minutter med en studievejleder og en dansklærer. Samtalen tager udgangspunkt i de besvarede spørgsmål fra din skriftlige prøve.

Du får få dage efter optagelsesprøven besked om resultatet via e-Boks.

Fordelingen af ansøgere til landets gymnasier foretages af såkaldte fordelingsudvalg. Roskilde Katedralskole indgår i et fordelingsudvalg med andre gymnasier i Roskilde og Køge Bugt.

Hvis der er flere optagelsesberettigede ansøgere med førsteprioritet, end et gymnasium har kapacitet til, bliver alle ansøgninger sendt til regionens fordelingsudvalg. Fordelingsudvalget kigger på afstanden mellem ansøgernes bopæl og gymnasiet, så de ansøgere, der bor tættest på skolen, bliver optaget først.

Fordelingsudvalget har i 2018 denne tidsplan for, hvornår du får svar om optagelse: 

 • Mandag den 19. marts 2018
  Udsendelse af kvitteringsmail til e-Boks til alle ansøgere og værger. Ansøgere, som skal til optagelsesprøve, får samtidig indkaldelse til prøven.
 • Mandag den 19. marts 2018
  Optagelsesprøver på Roskilde Katedralskole. Ansøgerne får hurtigst muligt efter optagelsesprøven besked om resultatet via e-Boks.
 • Mandag den 30. april 2018
  Udsendelse af endeligt optagelsesbrev til e-Boks til ansøger og værge fra det gymnasium, ansøgeren er blevet optaget på.  

Velkomstbrev i løbet af juni måned
Roskilde Katedralskole sender i juni en lille startpakke med velkomstmateriale og beskrivelse af de første introdage på skolen.