Gå til sidens indhold
Optagelse

Optagelse

Her kan du få svar på spørgsmål om optagelse.  

Vi er igen i 2019 et af landets mest søgte gymnasier. Det er ganske enkelt fantastisk, at så mange har lyst til at gå på Roskilde Katedralskole. Måske er det også noget for dig? Besøg os til Åbent Hus den 21. januar 2020.

Sådan søger du

Du skal søge om optagelse på Roskilde Katedralskole via optagelse.dk senest den 1. marts. I forbindelse med ansøgningen skal du vælge:

Læs mere i oversigten over fag.

Du skal først vælge studieretning i løbet af grundforløbet i 1.g. Vi hjælper dig i afklaringsprocessen, men det kan være en god idé allerede nu at overveje, hvad du særligt interesserer dig for.

Søg RKS som førsteprioritet

Vi forventer, at vi optager alle ansøgere, der opfylder optagelseskravene og søger Roskilde Katedralskole som førsteprioritet. Det er vigtigt at vælge RKS som førsteprioritet i ansøgningen, for det har i mange år været en forudsætning for at komme ind. 

Læs mere om behandlingen af din ansøgning.

Spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte skolen.

For at have retskrav på optagelse skal du være vurderet uddannelsesparat og rettidigt søge om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Derudover skal du leve op til en række krav, der er beskrevet på Undervisningsministerets hjemmeside.

Ministeriet har også lavet små, korte film, der fint illustrerer optagelseskravene.

 

 

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til de 3-årige gymnasiale uddannelser, har du mulighed for at blive optaget på baggrund af en optagelsesprøve og optagelsessamtale.

Det kan fx skyldes, at du ikke er erklæret uddannelsesparat, at du kommer fra en prøvefri skole eller ikke kommer direkte fra folkeskolen. Roskilde Katedralskole indkalder dig til optagelsesprøven, hvis det er tilfældet.

Optagelsesprøven finder sted fredag den 14. juni 2019

Prøven består af fire dele: Den er udformet som en skriftlig prøve på fire timer i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Det anbefales, at du anvender computer. Tilladte hjælpemidler er oversigt over det periodiske system, lommeregner og ordbøger.

En del af optagelsesprøven udgøres af en obligatorisk samtale, som skolen indkalder dig til.

Samtalen gennemføres, når resultatet af optagelsesprøven foreligger.  Samtalen tager udgangspunkt i resultatet af den seneste uddannelsesparathedsvurdering, din studievalgsportfolio og resultatet af optagelsesprøven.

At du har bestået optagelsesprøven er dermed ikke ensbetydende med, at du automatisk optages på uddannelsen.

Senest to uger efter optagelsesprøven får du besked, om du er optaget eller ej. 

 

Fordelingen af ansøgere til landets gymnasier foretages af såkaldte fordelingsudvalg. Roskilde Katedralskole indgår i et fordelingsudvalg med andre gymnasier i Roskilde og Køge Bugt.

Hvis der er flere optagelsesberettigede ansøgere med førsteprioritet, end et gymnasium har kapacitet til, bliver alle ansøgninger sendt til regionens fordelingsudvalg. Fordelingsudvalget kigger på afstanden mellem ansøgernes bopæl og gymnasiet, så de ansøgere, der bor tættest på skolen, bliver optaget først.

Fordelingsudvalget på Region Sjælland har denne tidsplan for, hvornår du får svar på optagelse:

  • Fredag den 8. marts: Kvitteringsbrev til dig, der har søgt senest 1. marts
  • Onsdag den 20 marts: Kvitteringsbrev til dig, som har forlænget ansøgningsfrist til 15. marts.
  • Tirsdag den 30. april: Brev om, at vi har reserveret plads til dig
  • Senest onsdag den 5. juni: Indkaldelse til optagelsesprøve, hvis du ikke lever op til adgangkravene
  • Senest tirsdag den 2. juli: Endeligt optagelsesbrev.

Bemærk, at brevene bliver sendt til din e-boks.