Gå til sidens indhold
Klima-studieretning

Samfund og kommunikation - klima

Samfundsfag A, Engelsk A

Er du interesseret i hvordan mennesker, samfund og natur påvirker hinanden, og vil du gerne gå i dybden med klima, miljø og bæredygtighed i både lokal og global kontekst? Så er klimalinjen lige noget for dig.

På denne studieretning arbejder du med aktuelle problemstillinger og cases og lærer om, hvordan de globale klimaændringer påvirker Danmark og resten af verden. Vi fokuserer blandt andet på, hvordan vi som individer og samfund kan gøre noget – herunder eksempelvis på om den danske klimalov får nogen reel betydning. Du vil få naturgeografi på B-niveau og biologi på C-niveau, hvilket giver dig en bred viden om bæredygtighed og livsvilkår. Vi undersøger, hvor stort dit økologiske fodaftryk er, og hvordan dit forbrug kan påvirke nære og fjerne økosystemer og samfund. Hvor langt kan du fx flyve på en oksebøf?

Det er spændende at være på en linje, hvor vi arbejder med noget, der er så aktuelt og vigtigt for hele verden. Det giver så meget mening.
Lisa Bundgaard Jakobsen, 2.m

Du vil få viden om forholdet mellem Danmark og den internationale økonomiske verden, og hvordan Danmark særligt påvirkes af de engelsksprogede landes økonomi og kultur. Du vil kunne beskæftige dig med, hvorfor USA ikke vil være med i Parisaftalen, samtidig med at klimaændringer bliver tydeligere i landet.  Med andre ord bliver du i denne studieretning en kritisk verdensborger, som kan begå sig på både lokalt og globalt niveau.

Du arbejder bl.a. med:

  • Verdens klimaudfordringer – i både lokalt og globalt perspektiv
  • FN’s verdensmål
  • Identitetsdannelse i engelsksprogede kulturer
  • Analyse af centrale politiske taler - deres indhold og deres betydning
  • Litteraturens samfundsmæssige og politiske betydning

Særligt for denne studieretning

Hvis du ønsker denne studieretning, skal du skrive en motiveret ansøgning. Du skal skrive højst ½ side, hvor du gør rede for:

  • dine særlige faglige forudsætninger
  • dine særlige interesser for studieretningen
  • evt. ønske om kommende uddannelse

Ansøgningen skal du sende til skolen inden fristen for valg af studieretning via mail post@rks-gym.dk

Samfundsfag er et helt centralt fag i studieretningen, og faget arbejder med konkrete udfordringer inden for det sociologiske, politiske og økonomiske felt. Desuden er international politik og - økonomi centrale emner i studieretningen.

Hvordan kan det være, at EU ikke længere er ’firstmover’, når der tales om klimapolitik på det globale plan? Hvordan hænger energi-, klima- og sikkerhedspolitik egentligt sammen? Er det eksempelvis en god idé at tillade, at russerne laver en gasledning hen over det danske søfartsterritorie ved Bornholm? Hvilke befolkningsgrupper er det egentligt, der er villige til at lave de livstilsændringer, der skal til for at nå Parisaftalen? Disse - og mange andre spørgsmål - er centrale for arbejdet i faget.

Engelsk er et andet af de centrale fag i studieretningen. Engelsk handler om at kunne læse, skrive og tale et verdenssprog. Men det handler i lige så høj grad om at forstå engelsksprogede samfund og kulturer. Dermed kommer du til at forstå dit eget sprog og din egen kultur bedre, og du bliver i stand til at agere på tværs af grænser i en globaliseret verden med fokus på klimaændringer og bæredygtighed.

Hvis du synes denne typer problemstillinger er interessante, skal du vælge en studieretning med engelsk som et centralt fag.