Gå til sidens indhold
klimaklasse

Samfund og kommunikation - klima og bæredygtighed

Samfundsfag A, Engelsk A

Er du interesseret i, hvordan mennesker, samfund og natur påvirker hinanden, og vil du gerne lære mere om klima, miljø, bæredygtighed og grøn omstilling i både lokal og global kontekst? Så er denne linje lige noget for dig.

På denne studieretning arbejder du med aktuelle problemstillinger og cases og lærer om klima og bæredygtighed i forskellige faglige kontekster. Du vil få naturgeografi på B-niveau og biologi på C-niveau, hvilket giver dig en bred viden om bæredygtighed og livsvilkår.

Det er spændende at være på en linje, hvor vi arbejder med noget, der er så aktuelt og vigtigt for hele verden. Det giver så meget mening.
Lisa Bundgaard Jakobsson, 3.m

I studieretningen har du engelsk og samfundsfag på A-niveau samt en række fællesfag som for eksempel dansk og historie. I løbet af din gymnasietid vil du i alle fag opleve arbejde med bæredygtighed, men fagene har også en række særfaglige mål, vi arbejder med. Du vil for eksempel få viden om forholdet mellem Danmark og den internationale økonomiske verden, og hvordan Danmark særligt påvirkes af de engelsksprogede landes økonomi og kultur. I denne studieretning lærer du at være en kritisk verdensborger, som kan begå sig på både lokalt og globalt niveau.

Fra 2023 er Roskilde Katedralskole en UNESCO-skole, hvilket giver muligheder for at indgå samarbejde om bæredygtighed med andre UNESCO-skoler i både Danmark og i udlandet.

Du arbejder bl.a. med:

  • Det engelske sprog og kulturmøder
  • Sociologiske, politiske og økonomiske forhold
  • Litteraturens samfundsmæssige og politiske betydning
  • Verdens klimaudfordringer og bæredygtighed – i både lokalt og globalt perspektiv
  • Grøn omstilling og FN’s verdensmål

Særligt for denne studieretning

Hvis du ønsker denne studieretning, skal du i grundforløbet i 1.g skrive en motiveret ansøgning. Du skal skrive højst ½ side, hvor du gør rede for:

  • dine særlige faglige forudsætninger
  • dine særlige interesser for studieretningen
  • evt. ønske om kommende uddannelse

Ansøgningen skal du sende til skolen inden fristen for valg af studieretning via mail post@rks-gym.dk

Samfundsfag er et helt centralt fag i studieretningen, og faget arbejder med konkrete udfordringer inden for det sociologiske, politiske og økonomiske felt. Desuden er international politik og - økonomi centrale emner i studieretningen.

Hvordan kan det være, at EU ikke længere er ’firstmover’, når der tales om klimapolitik på det globale plan? Hvordan hænger energi-, klima- og sikkerhedspolitik egentligt sammen? Er det eksempelvis en god idé at tillade, at russerne laver en gasledning hen over det danske søfartsterritorie ved Bornholm? Hvilke befolkningsgrupper er det egentligt, der er villige til at lave de livstilsændringer, der skal til for at nå Parisaftalen? Disse - og mange andre spørgsmål - er centrale for arbejdet i faget.

Engelsk er et andet af de centrale fag i studieretningen. Engelsk handler om at kunne læse, skrive og tale et verdenssprog. Men det handler i lige så høj grad om at forstå engelsksprogede samfund og kulturer. Dermed kommer du til at forstå dit eget sprog og din egen kultur bedre, og du bliver i stand til at agere på tværs af grænser i en globaliseret verden med fokus på klimaændringer og bæredygtighed.

Hvis du synes denne typer problemstillinger er interessante, skal du vælge en studieretning med engelsk som et centralt fag.