Gå til sidens indhold
FY A MA A Ke B.jpg

Superscience - matematik og fysik

Matematik A, Fysik A, Kemi B

I denne studieretning har du matematik A og fysik A i tæt parløb fra starten. De to fag passer særligt godt sammen, dels fordi matematik er et uundværligt redskab i fysik, og dels fordi meget af matematikken netop udspringer fra problemstillinger i fysikken.

Jeg kan godt lide, at vi laver mange forsøg, hvor vi undersøger, hvordan verden hænger sammen. Fagene arbejder godt sammen - det vi har om i matematik kan vi fx også bruge i fysik og omvendt.
Jasmine Breum, 2.u

I studieretningen lærer vi om logik og abstrakte strukturer i matematik og om naturlovene i fysik. Ved hjælp af eksperimenter, teorier, matematiske beregninger og modeller prøver vi at forstå verden omkring os - ja, hele universet. I studieretningsforløbet vil der også indgå tematiske og tværfaglige forløb samt spændende ekskursioner.

Du arbejder bl.a. med:

  • Moderne fysik, som fx medicinsk fysik eller rumfysik
  • Kræfter og bevægelse
  • Atom- og kernefysik
  • Vektorer og analytisk geometri
  • Differential- og integralregning

Matematik handler om at opdage og undersøge abstrakte objekter og strukturer. Formler, modeller, beregninger og beviser er interessante nok i sig selv, men matematikkens styrke er mere universel. Dels er matematikkens sandheder eviggyldige - når man har bevist en sætning er den sand for altid, det afhænger ikke af kultur eller intentioner. Dels kan vidt forskellige fænomener ofte beskrives med den samme matematik.

Således har matematik en evne til at indfange og udkrystallisere de dybeste lovmæssigheder i naturen.

Fysik handler om at opdage og undersøge naturlovene. Naturlovene styrer alle processer i den fysiske verden omkring os, alt fra de mindste elementarpartikler til de største galakser. Naturlovene er universelle - de gælder overalt og til alle tider. Og så er naturlovene også matematiske. Matematikken har vist sig at være fantastisk effektiv til at beskrive naturen og er således helt uundværlig i fysikfaget. I fysik udforsker vi derfor naturen både i laboratoriet og med matematisk-teoretiske metoder, hvor formålet er at afdække naturens universelle sandheder, der rækker ud over menneskets beskedne plads i kosmos.

I kemi lærer du om de byggesten, som alt omkring os er opbygget af, nemlig grund­stofferne, og du lærer om struktur og egenskaber af kemiske forbindelser. Centralt er studiet af når kemiske bindinger brydes og nye dannes - en kemisk reaktion. I kemi skal du arbejde både teoretisk og praktisk. Teorierne skal selvfølgelig efter­prøves i laboratoriet med eksperimenter.

Certifikat i Science og Talent

Roskilde Katedralskole har opnået det såkaldte "Certifikat i Science og Talent". Vi har nemlig stort fokus på talentudvikling og lever op til ScienceTalenters vision om, at flere skal inspireres til at uddanne sig indenfor naturvidenskab.