Gå til sidens indhold

Om stx

Tiden på gymnasiet er noget helt særligt. I løbet af de tre år får du venner for livet, samtidig med at du bliver klogere på verden og dig selv. Du bevæger dig mod voksenlivet og din senere uddannelse - stx åbner dørene til flest videregående uddannelser.

Faglig fordybelse og et unikt socialt liv

På Roskilde Katedralskole tager du en studentereksamen (stx) på tre år. Gymnasietiden handler om at fordybe sig i faglige emner. Samtidig vil du også opleve, at det sociale miljø fylder meget – vi mener nemlig, at du lærer bedst, når du føler dig tryg og tilpas i dine omgivelser. Derfor bruger vi energi på fællesarrangementer, hygge og fester og har tilbud om forskellige aktiviteter efter skoletid. Også på grund af det gode sociale liv er stx den ungdomsuddannelse, der har det laveste frafald.

Læs mere under Oplev skolen.

Almen dannelse og forberedelse til voksenlivet

Stx er en bred ungdomsuddannelse i den forstand, at du stifter bekendtskab med både mange forskellige fag, arbejdsmetoder og mennesker. I løbet af de tre år går du fra at være et ungt menneske til at blive studerende og være klar til tage en videregående uddannelse. En studentereksamen åbner dørene til alle lange videregående uddannelser. I undervisningen opnår du studiekompetencer indenfor humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab og du får viden om litteratur, historie, kunst, natur, sprog, samfund og hele verden.

Lærerne, jeg har haft, har stor fokus på, at vi ikke bare bliver klar til eksamen, men at vi bliver hele, kloge mennesker.
Thor Møldrup, student 

Læs om de forskellige studieretninger og hvad de giver adgang til.

Grundforløb og studieretningsforløb

Uddannelsen består af et afklarende grundforløb på tre måneder, der er ens for alle elever på skolen. Her lærer du gymnasiet og fagene at kende. Resten af gymnasietiden fordyber du dig i den studieretning, du vælger. I alle studieretninger er der plads valgfag. Her kan du hæve niveauet i fag, du har i forvejen eller vælge nye fag.

Læs mere om grundforløbet.

Store skriftlige opgaver

I gymnasiet skriver du hvert skoleår en flerfaglig individuel, stor skriftlig opgave. Opgaverne tiltager i omfang og krav. I 1.g skriver du dansk-historie-opgaven (DHO), i 2.g skriver du studieretningsopgaven (SRO) i to eller tre af dine studieretningsfag og i 3.g skriver du studieretningsprojektet (SRP). Hver stor opgave har sit eget Googlesite. Link til disse finder du på forsiden af din profil i Lectio.