Gå til sidens indhold
5D4_5067.jpg

Vores værdier og DNA

På Roskilde Katedralskole bliver du en del af et stærkt læringsmiljø, hvor vi stiller høje krav til hinanden, og hvor vi gør os umage hver dag. Målet er, at du rykker dig mest muligt i både din faglige og personlige udvikling.

Flere end 1500 elever og medarbejdere giver en fantastisk dynamik. Her er plads til alle, og her er rart at være, fordi vi behandler hinanden ordentligt og strækker os langt for den enkelte. Gang på gang hører vi elever fortælle, at det er fantastisk at blive en del af det gode sociale liv.

Roskilde Katedralskole bygger på:

  • Muligheder – i form af et meget højt antal faglige og sociale tilbud og aktiviteter
  • Medansvar – for at skabe det bedst mulige lærings- og studiemiljø
  • Mening – fordi al aktivitet tager udgangspunkt i at bidrage til elevernes udvikling og almene dannelse.

Herunder kan du læse mere om vores værdigrundlag og grundfortælling. Du kan også læse teksten i pdf-form.

Roskilde Katedralskole en skole, der bygger på muligheder, medansvar og mening. En skole, der er til både for eleverne og for samfundet. En skole, der hele tiden udvikler sig i bestræbelsen på at være den bedste version af et alment gymnasium.

På Roskilde Katedralskole skaber vi sammen den bedste udgave af et gymnasieforløb. Hver dag arbejder skolens lærere og ledelse benhårdt for, at hver enkelt elev rykker sig mest muligt, både fagligt og personligt.

Vi tror fuldt og fast på, at uddannelse og viden er samfundets råstof, og det, som vores fremtid skal bygge på. Vi tror på, at en almen studentereksamen med sin faglige bredde og tyngde giver det stærkeste udgangspunkt for videre uddannelse.

Vi stiller krav til hinanden, vi gør os umage hver dag, og vi værner om et læringsmiljø, som hviler på et stærkt fundament af engagement, fokus og klare pædagogiske og værdimæssige rammer.

Skolens elever, medarbejdere og ledelse skaber sammen den høje kvalitet og det stærke læringsmiljø i dagligdagen, som skolen er kendt for. Kvalitet er noget, vi skaber sammen og giver til hinanden.  

- Vi er her for at lære, og vi kan li´ det!

På Roskilde Katedralskole sætter vi en ære i altid at være tydelige i vores forventninger og krav til hinanden. Det betyder blandt andet, at skolen har en synlig og klar ledelse, som sætter en retning for skolen.  

Roskilde Katedralskoles rektor Claus Niller er kendt som en ivrig debattør med klare uddannelsespolitiske holdninger:

Jeg kommer selv fra et hjem, hvor min far var post, og min mor gjorde rent for folk. Med udgangspunkt i gode lærere i folkeskolen og med gode værdier, som at man skal passe sine ting, dvs. møde forberedt, deltage aktivt i timerne og aflevere sine opgaver, fik jeg alligevel rigtig mange gode faglige, sociale og personlige aha-oplevelser, lige fra Tom Kristensens Hærværk til en sød gymnasie-kæreste.

I min tid som først gymnasielærer og senere rektor, har jeg set det som en kerneværdi at sikre, at så mange som muligt får samme muligheder, som jeg fik – både aha-oplevelserne og efterfølgende videregående uddannelse. Jeg mener, det er en meget vigtig forudsætning for at fastholde det danske velfærdssamfund”. 

For rektor er det væsentligt, at Roskilde Katedralskole er baseret på klare værdier, samtidig med at skolen udnytter sine muligheder for at være first-mover. Det kommer blandt andet til udtryk, når vi igangsætter initiativer både fagligt og organisatorisk, fx Studietid for eleverne og foredragsrækken Kat Talks for alle skolens interessenter.

Vores dygtige og engagerede lærere er organiseret i faggrupper og tværfaglige studieretningsteams, der sikrer videndeling, samarbejde og udvikling. Vi arbejder med at opnå læringsbevidste elever, der har fokus på og er aktive i deres egen læringsproces.

På Roskilde Katedralskole er vi kendt for vores høje faglighed - her tager vi læring alvorligt. Lærere, ledelse og elever stiller krav til hinanden. Vi gør os umage hver dag, og vi værner om et læringsmiljø, der hviler på et stærkt fundament af engagement og fokus. Altid funderet i klare værdimæssige rammer, bl.a. med god klasseledelse, der sikrer et tillidsfuldt læringsrum uden forstyrrelser. Vi har alle et medansvar for at skabe det bedst mulige lærings- og studiemiljø. Vi ønsker at rykke hver enkelt elev mest muligt.

Vi har en klar holdning til brug af digitale redskaber og medier i undervisningen. Vi tror på, at almen dannelse og digital dannelse går hånd i hånd. Vores digitale tidsalder stiller krav til, at man kan navigere og agere på digitale platforme. Derfor inddrager vi IT løbende og meningsfuldt i undervisningen. Samtidig fravælger vi IT som underholdningsredskab.

På Roskilde Katedralskole oplever vi stor interesse for det brede udvalg af talentprogrammer, og det understøtter skolens tradition for høj faglighed. Som bevis herpå har Roskilde Katedralskole siden 2016 været tildelt Certifikat i Science og Talent. Samtidig er der rig mulighed for at få faglig sparring i hverdagen til Studietid.

På Roskilde Katedralskole er vi ikke bare kendetegnet ved vores faglige ambitioner og gode sociale liv. Vi er også kendt for vores særlige historie. Vores rødder går 1000 år tilbage og er solidt plantet i Roskilde.

Roskilde Katedralskole er faktisk tæt forbundet med Danmarkshistorien. Skolen er med al sandsynlighed oprettet omkring år 1020 samtidig med Roskilde Domkirke. Eleverne var dengang drenge, og de blev uddannet til præster med latin, sang og teologi som fag. Blandt de betydningsfulde personer, der har været tilknyttet skolen, tæller vi således Saxo (ca. 1150-1208), som senere skrev Det Danske riges historie, og Absalon (ca. 1128-1201), som blev biskop af Roskilde og senere grundlagde København.

Vores lange historie afføder en forpligtelse – og en enorm drivkraft til konstant at tilpasse os samfundsudviklingen.

I nyere tid er vi flyttet fra Domkirkepladsen til Holbækvej, hvor vi har lyse og lækre faciliteter og grønne omgivelser. Her er der plads til vores mange faglige og sociale aktiviteter. Her kan vi fordybe os.

Det er fortsat i dag vigtigt for os at kombinere vores lokale forankring med vores internationale profil; vi prioriterer derfor på den ene side samarbejde med byens øvrige skoler, uddannelsesinstitutioner og kultur- og erhvervsliv og på den anden side en lang række internationale forbindelser i hele verden, bl.a. i form af en række venskabsskoler i syv lande fx i Kina, USA, Spanien, Italien, Holland og Østrig.

Skolens dygtige medarbejdere arbejder målrettet på at gøre Roskilde Katedralskole til det attraktive uddannelsesvalg. Det betyder, at skolen de seneste år har oplevet en massiv søgning og i flere år har været blandt de mest søgte gymnasier i landet. 

Efter år 2000 er Roskilde Katedralskole således vokset til mere end dobbelt størrelse. I 1999 var der 550 elever og 60 ansatte. I dag er tallene ca. 1450 elever og 150 ansatte. Skolens elever kommer dels fra Roskilde by, dels fra byens store opland.

Roskilde Katedralskole er i dag en stor skole, og vores størrelse giver os særlige muligheder. Vi opretter flere studieretninger og valgfag end de fleste. Vi har ikke mindst stor bredde inden for de naturvidenskabelige studieretninger, og vi er medlem af Danske Science Gymnasier. Vi er også udpeget som officiel Team Danmark-uddannelsespartner. 

Fordi vi har et stort lærerkollegium, har vi på Katedralskolen store faggrupper med tradition og mulighed for faglig sparring og udvikling.

På Roskilde Katedralskole sætter vi mange initiativer i gang, som er mulige pga. vores størrelse, fx morgentræning for vores eliteidrætselever og MusiCreator for dygtige musikelever.

Samtidig lader vi tillid være grobund for, at initiativer og traditioner kan vokse, fx glæder vi os år efter år over en 100% elevstyret musical, der slår benene væk under alle.

Flere end 1500 elever og medarbejdere giver en fantastisk dynamik. Her er plads til alle, og her er rart at være, fordi vi behandler hinanden ordentligt og strækker os langt for den enkelte. Gang på gang hører vi elever fortælle, at det er fantastisk at blive en del af det gode sociale liv, som man har hørt så meget om.

Vi er overbeviste om, at de sociale aktiviteter i gymnasiet i høj grad er med til at give eleverne en solid uddannelsesmæssig ballast og udvikling generelt. Derfor understøtter skolen en bred vifte af forpligtende sociale og faglige fællesskaber. På Roskilde Katedralskole har vi derfor valgt at have en medarbejder ansat, der udelukkende har fokus på at skabe motiverende muligheder for elevudvalg og sociale aktiviteter.