Gå til sidens indhold
SOL-huset.JPG

Udvalg

Udover en lang række elevudvalg, som du kan læse om under elevudvalg og fester har vi SOL-udvalget (Udvalget for skolens sociale liv) og MIO (Medarbejderindflydelsesorgan)

SOL - Udvalget for skolens sociale liv

SOL-udvalget bidrager til at styrke og udvikle skolens sociale liv. Udvalget arbejder fx med introduktionsforløb, fællestimer, morgensamlinger, støttefester og råhygge. Udvalget er også med til at afdække og diskutere gensidige forventninger om god adfærd for elever, lærere og ledelse. Udvalget mødes mindst fire gange om året.

Medlemmer

Fire lærerrepræsentanter valgt i Pædagogisk Råd, seks elevrepræsentanter, projektleder for sociale aktiviteter og rektor samt formændene for følgende elevudvalg: HROAR, Råhygge, Morgensamling, RKS Mix og Miljørådet.

SOL-huset: Elevernes eget hus
En tidligere pedelbolig er i dag omdannet til 'SOL-huset'. Et hus, der er dedikeret til mødeaktiviteter og hygge for alle skolens elevudvalg. Har du brug for at låne huset, så kig forbi kontoret, hvor du kan booke det og få udleveret en nøgle. 

Ideen til et samlingssted for udvalgene kom fra to elever i festudvalget, som i skoleåret 2015/16 bragte det via Elevrådet til rektor, Claus Niller. Herefter blev oplægget drøftet i SOL og vedtaget med stor opbakning.

MIO (Medarbejderindflydelsesorgan)

 

MIO-udvalget er nedsat for at sikre, at alle medarbejdere på Roskilde Katedralskole har ret til og reel mulighed for medindflydelse og medbestemmelse gennem gensidig information og aftale af retningslinier for arbejdet. Medindflydelse og medbestemmelse udøves i størst muligt omfang direkte i det daglige arbejde på skolen.

Skolens MIO-udvalg er nedsat i henhold til Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner, 2013.

Læs aftalen om oprettelse af MIO på Roskilde Katedralskole (PDF).

Medlemmer

MIO består af:

- Fra medarbejdersiden: Tillidsrepræsentant, suppleant for tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, suppleant for arbejdsmiljørepræsentant, PR-formand og PR-suppleant
- Fra ledelsessiden: Rektor, vicerektorer, leder for TAP, økonomichef og kommunikationschef.