Gå til sidens indhold
IMG_0419.jpg

Sådan opnår du størst læring

Du skal være bevidst om og aktiv i din egen læreproces, hvis du skal rykke dig mest muligt. Og forstyrrelser skal væk fra klasserummet.

På Katedralskolen har vi gennem en årrække arbejdet med synlig læring. Målet er at gøre dig til en læringsbevidst elev, der ved, hvad du skal lære, hvor du er i læreprocessen, og hvad dit næste skridt er. 

Vi har særligt fokus på: 

  • at formulere læringsmål for forløb og lektioner
  • at beskrive succeskriterier for læringsmål
  • evaluering og feedback.

Færre karakterer for at øge læring

For at opnå gode resultater, skal man øve sig og turde begå fejl. På Roskilde Katedralskole har vi i en årrække haft fokus på læring og evaluering. I dagligdagen arbejder vi i træningsrummethvor det handler om at lære, udfordre sig selv og turde at lave fejl, mens vi til prøver, eksamen mv. arbejder i præstationsrummet, hvor præstationen og karakterer er i fokus. 

I praksis betyder det, at man ikke får karakterer i grundforløbet, men i stedet såkaldt formativ feedback og feedforward (dvs. respons på, hvad man skal arbejde med fremadrettet), så man bliver bedre både mundtligt og skriftligt. Dog får man karakterer for NV-prøven og AP-prøven, da de er officielle prøver, og karaktererne vil stå på eksamensbeviset. 

Når 1.g'erne begynder i studieretningsklasserne i november, vil de opleve at få flere karakterer, men stadig er der overvejende fokus på, at man skal øve sig og turde lave fejl.

Fjern forstyrrelser

Du opnår størst læring og de bedste resultater, når din opmærksomhed er rettet mod undervisningen. Derfor gør vi, hvad vi kan, for at hjælpe dig med at fjerne forstyrrelser. Det betyder fx, at vi har mobilfri undervisning, men også at overtøj og tasker ikke skal ligge på bordene. Det er din lærer, der beslutter, om computeren mv. må være i brug i timen, og brugen skal til enhver tid være undervisningsrelateret.

It med mening

'It med mening' er kodeordet for, hvordan vi anvender it i undervisningen på RKS. Og it giver mening, når det understøtter din læring, refleksivitet og dannelse. Som elev på RKS skal du lære, at:

  • anvende it som undervisningsredskab
  • fravælge it som underholdningsredskab

Vær bevidst om, hvad du gør - det er et fælles ansvar at sikre, at it bliver brugt med mening i undervisningen.

I løbet af din gymnasietid får du i øvrigt Office-pakken gratis. Du bliver introduceret til relevante it-redskaber i de enkelte fag, og du lærer at arbejde med Lectio, Google Drev og Meebook.

Høj kvalitet i undervisningen

På RKS har vi klare rammer for undervisningens tilrettelæggelse, gennemførsel og evaluering. Læs vores evalueringsplan

Samtidig udvikler hver eneste lærer løbende sin praksis via professionel sparring og pædagogiske udviklingsprojekter i faggrupper og studieretningsteams.

Du lærer bedst, når du har det godt

På Roskilde Katedralskole værner vi om vores høje elevtrivsel - socialt og fagligt. 

Det sker bl.a. via lærernes samarbejde om klasser og deres store opmærksomhed på elevernes motivation og læring. Vi har også meget fokus på at inddrage elever i beslutninger og arrangementer. 

Læs den seneste elevtrivselsundersøgelse (ETU).