Gå til sidens indhold
Undervisning 2023 (1)

Roskilde Katedralskole indfører mobilfri undervisning

For at øge læring og fordybelse og for at styrke fællesskabet indfører vi mobilfri undervisning fra skoleåret 2023-24.

Vi har gennem de senere år oplevet, hvordan digitale teknologier sætter fokus, koncentration og fællesskaber under stadigt mere pres i undervisningen. De mange forstyrrelser er kilde til stor frustration.

I foråret var ca. 50 repræsentanter fra RKS - elever, lærere, ledelse og bestyrelse – samlet til et bestyrelsesseminar for at drøfte, hvordan vi i en tid med mange skærme og forstyrrelser i højere grad end nu kan hjælpe eleverne med at blive bedre til at lære noget, til at fordybe sig og til at skabe gode relationer.

Mobilen afleveres i mobilramme

Resultatet er, at vi fra dette skoleår indfører mobilfri undervisning på alle årgange. Eleverne afleverer deres mobil i en mobilramme ved lektionens start og henter den igen, når lektionen slutter. En del elever kender det, da flere lærere gennem en årrække har anvendt denne praksis.

Samtidig arbejder vi på en regulering af skolens netværk ved hjælp af en firewall for at undgå kommerciel støj på computere.

FAQ om mobilfri undervisning

Fordi vi vil hjælpe eleverne til at blive bedre til at lære noget, til at fordybe sig og til at skabe gode relationer, både elev og lærer imellem og elever imellem.

De teknologiske enheder er ekstremt gode til at tage vores opmærksomhed på bekostning af fokus og koncentration i undervisningen, trivsel og fællesskaber.

Eleverne afleverer mobilen i starten af hver lektion i en mobilramme i klasseværelset og henter den igen ved lektionens afslutning.

Nej, eleverne har adgang til deres mobiltelefon i alle pauser.

Eleven afleverer mobilen i mobilrammen eller til læreren.

Ja, hvis den pågældende lærer vurderer, at det er pædagogisk hensigtsmæssigt i den konkrete undervisningssituation. Faglige aktiviteter omfatter fx dataindsamling, redigering af film mv.

Herefter skal mobiltelefonen igen afleveres i mobilrammen.

Forældre kan få fat i deres barn i pauserne, hvor eleverne har deres mobiltelefoner.

Er det akut eller et nødstilfælde, kan forældre kontakte skolens kontor på tlf. 46 35 18 91. Kontoret vil straks tage kontakt til eleven.

Eleven skal prioritere at lave en aftale online eller i pausen.

Hvis det ikke er muligt, kan eleven undtagelsesvist og efter klar aftale med læreren benytte mobiltelefonen.

Efter endt brug skal mobiltelefonen igen anbringes i mobilrammen.

Alle opkald og beskeder må vente til frikvarteret.

Er det akut eller et nødstilfælde, kan skolens kontor kontaktes på tlf. 46 35 18 91, og der vil straks blive taget kontakt til eleven.

Vi har gode erfaringer med at bruge mobilrammer i undervisningen, og eleven kan derfor være helt tryg.

Skolens undervisning er mobilfri, og det gælder for alle elever.

Hvis en elev ikke afleverer sin mobiltelefon, sender læreren eleven til en snak med en ledelsesrepræsentant, og det sanktioneres på lige fod med brud på andre af skolens studie- og ordensregler.

Det betragtes som et bevidst brud på skolens studie- og ordensregler. Opdages det, vil eleven blive indkaldt til samtale med ledelsen. Sanktioner kan iværksættes i henhold til studie- og ordensreglerne.

Elever med diabetes har tilladelse til at bruge deres mobiltelefon til at overvåge deres diabetes. Det er vigtigt, at mobilen indstilles til ”forstyr ikke”-tilstand under brugen. Det sikrer, at eleven kan overvåge sin diabetes uden at forstyrre undervisningen.

Mobilrammen er en midlertidig løsning – som vi dog har gode erfaringer med. Vi implementerer i løbet af de kommende måneder mobilskabe, der kan aflåses, i alle klasseværelser.

Fordi vi oplever, at elever, der bruger computeren i undervisningen, bliver distraheret af spil, shopping og andet, som er irrelevant for undervisningen. Det forstyrrer læringen, evnen til at kunne koncentrere sig og går ud over fællesskabet i klassen.