Gå til sidens indhold
Claus foran Hallen 2019

Befriende anerkendelse i årets nytårstaler 

Synspunkt af rektor Claus Niller
Bragt i Sjællandske Mediers Dagblade den 7. januar 2022.

Som hos så mange andre danskere starter min nytårsaften med Dronningens nytårstale, og tilsvarende lytter jeg selvfølgelig til vores statsministers ditto nytårsdag. Uanset statsministerens partifarve.

Såvel Dronningen som statsministeren tager i deres nytårstaler temperaturen på, hvad der rører sig af væsentlige problemstillinger i Danmark lige her og nu.

I år var ingen undtagelse, men det var tankevækkende, at de to taler i identifikationen af tidens store udfordringer – og i deres løsningsforslag - var bemærkelsesværdigt identiske.

Det skyldes næppe alene, at de to taler har haft deres udspring samme sted, nemlig i Statsministeriet. Det skyldes måske nærmere, at de væsentligste problemstillinger, vi står overfor, er usædvanligt iøjnefaldende.

Corona og klimakrise

I begge taler stod to emner skarpt. Corona og klimakrise. Og i begge taler var der en befriende klar identifikation af, at det er viden og forskning, der skal bringe os ud af problemerne.

For nu at citere vores Dronning: “Kundskab og indsigt har hjulpet os under coronaen, og har vist os, at ny viden fører fremskridt med sig. […] Det samme gælder for klimaspørgsmålet.”

Set i lyset af at mange politikere de senere år har stillet uhørt store spørgsmål ved værdien af et højt uddannelsesniveau, var det på en og samme tid en tankevækkende og befriende anerkendelse af, at videnssamfundet netop er grundlaget for det velfærdssamfund, vi alle nyder så stor glæde af.

Det er viden, forskning og teknologi, der er det helt afgørende fundament for vores velstand. Det er ny viden og teknologi, der er årsagen til, at vi kommer igennem coronakrisen, og det er ny viden og ny teknologi, der skal hjælpe os til at løse klimaproblemerne.

Den samme anerkendelse var også at spore hos statsministeren, der sagde at, “dygtige forskere og virksomheder arbejder på løsningerne”.

Statsministeren tilføjede forståeligt nok, at realiseringen af de løsningsforslag, som viden og forskning frembringer, kræver politisk mod og handlekraft. Og tilstrækkeligt med arbejdskraft.

For så vidt angår det politiske mod og handlekraft bemærkede jeg i øvrigt, at Statsministeren nævnte, at “vi kan investere milliardbeløb i at gøre de unges uddannelser bedre”. Tillad mig at udtrykke stor tilfredshed med netop den bemærkning.

Brug for alle

Med fuld damp på kedlerne har vi aldrig haft så mange i beskæftigelse i Danmark og så lav ledighed som nu. Det betyder også, at vi står i en situation, hvor vi mangler arbejdskraft.

Derfor er der ingen vej uden om den løsning, der også lå mellem linjerne i Statsministerens nytårstale. Løsningen på arbejdskraftmanglen er (også) at invitere arbejdskraft til Danmark udefra. Det er vigtigt for vores samlede velfærd. Vi kan nemlig øge velfærden ved at øge det samlede antal erhvervsaktive. Derfor giver det god mening at invitere arbejdskraft ind udefra, når der er en efterspørgsel efter arbejdskraft, der ikke kan imødekommes af den hjemlige arbejdsstyrke. Både i antal og i kompetenceniveau.

Vi mangler ikke bare arbejdskraft som sådan. Vi mangler arbejdskraft med de rigtige kompetencer og på alle uddannelsesniveauer. Vi skal have både hænder og hoveder nok. Sosu-assistenter, faglærte, ingeniører, it-folk og folk med lang samfundsfaglig uddannelse. Og altså generelt vidensarbejdere med højt vidensniveau, da det er en forudsætning for, at løsningerne overhovedet udvikles. Det har været dokumenteret sidst i efteråret 2021 i en stor undersøgelse foretaget af IRIS Group.

De seneste to års coronahåndtering har vist det samme: Det er viden, videnskab og forskning, der har været vores vigtigste redskab i kampen mod pandemien, men i de konkrete løsninger har der været brug for kompetencer på alle niveauer.

Der er m.a.o. brug for alle i kampen mod pandemien. Det samme vil også gælde i løsningen af klimaudfordringerne.

Også i forhold til fremtidige udfordringer vil viden og forskning være udgangspunkt for udvikling af løsninger. Og i implementeringen får vi brug for gode kræfter på alle niveauer i uddannelseskæden.

Der er brug for alle.

 

07.01.2022