Gå til sidens indhold
Promillebar - introfest 2021

Retning mod mindre alkohol for unge

På RKS har vi succes med vores Promillebar. Men der er brug for politiske initiativer og fortsat dialog.

Af rektor Claus Niller
Bragt i dagblade under Sjællandske Medier 28. oktober 2021

Undersøgelser viser, at over havdelen af de unge på danske gymnasier på et tidspunkt har følt sig presset til at drikke mere, end de har lyst til. Det er bekymrende, at så mange unge har svært ved at sige fra. Baggrunden er naturligvis, at mange unge er bange for at blive holdt uden for fællesskabet. Og det er særlig svært at føle sig udenfor, når man lige er startet på en ungdomsuddannelse.

Der dør et ungt menneske om måneden i Danmark som følge af alkoholrelaterede uheld. Det medvirker til at, man som rektor sjældent er helt rolig, når der holdes fest på skolen.

Vi har selvfølgelig regler på skolerne, der medvirker til at sikre, at det sjældent går galt. Men regler kan brydes, også selvom det efterfølgende måtte føre til sanktioner. Når det giver anledning til bekymring, er det fordi, vi alle tager dårligere beslutninger, når vi er påvirket af alkohol. Særligt når vi er uerfarne, og mængden er stor.

Hvorfor holder vi så i lyset af ovenstående overhovedet fester på gymnasierne? På Roskilde Katedralskole er forklaringen en blanding af, at det er en tradition, at vi også lægger rammer til den del af ungdomslivet, samtidig med at vi på den måde kan etablere nogle relativt trygge rammer for de unges første møder med en alkoholkultur, der for den enkelte ikke altid er lige forudsigelig.

Trygge rammer - og dog

Jeg kan dog ikke lade være med at spørge mig selv, om vi ikke på denne måde også har medvirket til at etablere en ramme, inden for hvilken kulturen udvikler sig vildere. “Niller er der jo til at tage sig af os,” kan jeg næsten høre eleverne sige. Skolen passer jo på os og sikrer, at det ikke går helt galt? Eller gør vi?

For vi kan aldrig etablere rammer, der sikrer, at intet kan gå galt. Og vi må samtidig spørge, om det alene er vores ansvar? Vi kan skabe rammerne, men vi kan ikke fuldstændig kontrollere og garantere de unges adfærd. Det skal vi heller ikke. Andre – ikke mindst de unges forældre - har også et ansvar.

Samtidig har jeg for mange bekymrende oplevelser gennem mine 40 år i branchen og mere end 300 fredage som vagt ved elevfester og tilsvarende arrangementer. Jeg husker f.eks. en episode, vi havde for nogle år siden, hvor to elever på vej til fest helt tilfældigt opdagede en elev liggende i en busk bag skolen med en næste tømt flaske Jack Daniels i hånden. Drengen var umulig at få kontakt med. Det ville med stor sandsynlighed have været gået helt galt, hvis ikke de to andre elever fra skolen tilfældigt var kommet forbi. Vi fik ham hurtigt til behandling på hospitalet. Det reddede formodentlig hans liv.

Hvad gør vi ved ovenstående på Roskilde Katedralskole? For os har dialogen med eleverne altid været et omdrejningspunkt. Efter den nær fatale episode i Dyrehaven i august 2016, hvor ni unge fra hovedstadsområdet blev kørt på hospitalet og to lagt i respirator, indgik vi en aftale med 11 andre gymnasier om fælles retningslinjer for afvikling af fester og studieture.

Promillebar

I 2017 gik vi skridtet videre og indførte den såkaldte 'Promillebar' ved vores fester. Her kan alle elever frivilligt blæse i et professionelt alkometer betjent af en repræsentant fra skolens ledelse. Er promillen under 0,5, kommer man gratis ind til festen. Den mulighed benytter 2/3 af vores festdeltagere sig af, og slutresultatet er, at op mod 40% af vores elever kommer gratis ind, når vi holder fester. Ved vores introfest den 3. september kom flere end 500 elever på den måde gratis ind til festen.

Derudover er promillebaren en god anledning til en snak med de unge om, hvad og hvor meget de evt. har drukket inden festen, og hvordan vi i det hele taget bliver påvirket af alkohol.

Samtidig er promillebaren med til at legitimere unges beslutning om ikke at drikke alkohol overhovedet. Promillebaren gør det mere acceptabelt for de unge at sige nej i fællesskabet. Promillebaren har i det hele taget en kæmpe signalværdi. Vi viser nemlig klart og tydeligt, at vi på Roskilde Katedralskole har en holdning til alkohol: “Kom glad, men ikke fuld – og få en god fest,” som vi plejer at sige.

Vi skal huske, at vi som gymnasier først og fremmest er sat i verden for at hjælpe de unge frem til en studentereksamen. Ikke for at de skal lære at drikke.

Vi skal videre med arbejdet i retning af at nedbringe de unges alkoholforbrug. Dertil er der også brug for politiske initiativer som f.eks. forbud mod salg af alkohol til unge under 18. Sammen med skolernes initiativer og dialogen med de unge tror jeg, det kan få den ønskede effekt. Noget tilsvarende har haft en overordentlig gavnlig effekt på rygning. Det problem har vi løst på relativt få år. Nu er det tid til en indsats omkring alkohol.

29.10.2021