Gå til sidens indhold
Digital temadag 2017 1.g

Skoleprojekt i 1.g skal styrke digitale vaner

Som optakt til en temadag om digital dannelse får 1.g’erne hver dag tilføjet et benspænd for deres mobilbrug.

Tirsdag den 11. december afholder vi digital dannelsesdag på Roskilde Katedralskole for alle 500 1.g’ere. Det er en dag, der ligger i naturlig forlængelse af vores fokus på at fjerne forstyrrelser fra klasserummet for at øge nærværet og skabe bedre forudsætninger for god læring.

De sidste tre skoledage op til temadagen tilføjer vi hver dag et benspænd, så mobilbrugen gradvist bliver mere styret:

  • Dag 1: Fokus på mobilvanerne derhjemme: Forskning viser, at vi får for lidt kvalificeret søvn og stresser hjernen, hvis vi tager mobilen med i soveværelset. Fra torsdag den 6. december til tirsdag den 11. december må mobilen derfor ikke komme med i soveværelset – og den skal gemmes langt væk, når eleverne laver lektier og afleveringer.
  • Dag 2: Begrænset net: Vi lukker ned for forstyrrende apps på skolens net under skoledagen, dvs. ingen adgang til Facebook, Netflix, gængse sites med internetspil mv.
  • Dag 3: Mobilfri dag på RKS: Ovenstående benspænd fortsætter, og samtidig afleverer 1.g’erne mobiltelefonerne mandag morgen og først dem tilbage efter sidste lektion.

Hvad sker på temadagen?

På den digitale dannelsesdag evaluerer vi initiativerne og formulerer i hver enkelt klasse kontrakter for vores arbejde med it og mobiltelefoner i læringsrummet. Samtidig har vi inviteret teknologisociologen Søren Hebsgaard, der kan lære os noget om, hvorfor vi ikke kan multitaske på den måde, vi ofte tror vi kan, og hvorfor det er vigtigt at have magten over sin mobiltelefon.

Formål med projektet

Digitale kompetencer er altafgørende i vores samfund, og derfor også noget, eleverne løbende styrkes i under gymnasieforløbet. Dette projekt er med til at give eleverne værktøjer til at tage magten over deres mobilbrug og sætte fokus på, hvad man i klassen kan gøre for at hjælpe hinanden med digitale muligheder og udfordringer.

Vi opfordrer forældre til at støtte op

I arbejdet med at fjerne forstyrrelser i klasserummet har vi erfaret, at både elever, lærere og ledelse kan se meningen med de forskellige initiativer. De er med til at skabe en skolekultur, der styrker både læring, dannelse og præstationer. Hvis forældre samtidig bakker op på hjemmefronten, har indsatser som dette skoleprojekt langt større vægt. Forældre til 1.g-elever har derfor onsdag modtaget et brev med opfordring til at støtte op om projektet.

Se, hvad elever fortalte TV 2 Lorry om skoleprojektet.

06.12.2018