Gå til sidens indhold
SP A EN A Ty B.jpg

Mød verden - og tal med den

Spansk A, Engelsk A, Tysk fortsætter B

Sprog åbner en fremmed verden, hvor du kan møde mennesker og komme til at forstå den kultur og det samfund, de lever i.

Sprog kan både være et mål i sig selv - og et middel til kommunikation. Du skal have mod på at udvide dit ordforråd og din viden om grammatik - det tager tid og det kræver daglig træning. Desuden vil du opleve, at du kan overføre viden om et sprogs opbygning til et andet. Din sproglige bevidsthed styrkes, og det bliver nemmere at lære sprog.

Sprog åbner nye veje - især når man kan snakke andre sprog end bare dansk og engelsk. Du kan kommunikere med mennesker fra andre lande, når du kan snakke samme sprog som dem.
Helena, 3.b

I samspillet mellem de tre sprog lærer du at se sammenhænge i europæiske sprog, i kultur, i historie og i aktuelle samfundsforhold. På studieture uddyber du dit kendskab til andre måder at leve på, træner dine sproglige kundskaber og knytter venskabsbånd.

Studieretningen er for dig, der brænder for sprog, kultur og mennesker.

Du arbejder bl.a. med:

  • Storbyer
  • Unge
  • Immigration/flygtninge
  • Kulturmøder
  • Globale kompetencer

 

Særligt for denne studieretning

På denne studieretning kan du nøjes med Matematik C, og du behøver ikke et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

Lidt over 500 millioner mennesker i Europa, Latinamerika og dele af USA taler spansk, og deres sprog er nøglen til nye opdagelser og fremtidige jobmuligheder. Vi har fokus på at læse, tale og skrive et enkelt og letforståeligt spansk. Vi øver os fx gennem små samtaleøvelser, spil og videooptagelser. Det skriftlige arbejde understøtter sprogforståelsen og -indlæringen.

Engelsk handler i høj grad om at beherske sproget både mundtligt og skriftligt. Vi læser, analyserer og fortolker tekster fra engelsksprogede lande. Desuden arbejder vi med grammatik og ordforråd for at beherske et avanceret engelsk både mundtligt og skriftligt.  En stor del af undervisningen foregår på engelsk.

Tyskland og Danmark er tæt forbundet. Med viden om tysk historie og kultur og med færdigheder i skrevet og talt tysk bliver du en del af et vigtigt kulturfællesskab - og herigennem bliver du i stand til at reflektere over din egen og andre kulturer.