Gå til sidens indhold
TYF A EN A Sa B.png

Ind i sproget - ud i verden

Tysk fortsætter A, Engelsk A, Samfundsfag B

Jo flere sprog, vi mestrer, desto flere mennesker kan vi kommunikere præcist med og således tilegne os mere viden om vores verden og de kulturer, der omgiver os.

Dansk tales sjældent andre steder end i Danmark - derfor skal vi være rigtig gode til at tale og skrive fremmedsprog og vide noget om andre landes kulturer: det er vigtigt at overholde krav om at sige 'De' i Tyskland og ikke at springe køen over i England.

Det bedste ved min studieretning er, at man går så meget op i sprogene. Det er super fedt at have både tysk og engelsk, og at man rent faktisk lærer grammatikken.
Karoline, student 2017

I det hele taget er studieretningen for dig, der godt kan lide at arbejde konkret med sprog helt ned i detaljen og få koblet arbejdet med sprog sammen med kultur og samfund.

Derfor arbejder vi med skønlitteratur, film og musik og læser artikler og interviews på originalsprogene. Vi skriver selvfølgelig en masse, og du vil blive rettet undervejs, så dit sprog bliver mere korrekt med tiden.

Du arbejder bl.a. med: 

  • Livet i storbyen - Berlin, London, New York
  • Den moderne familie
  • Historie, identitet og sprog
  • Litterære strømninger
  • Aktuelle samfundsproblemer: Brexit, flygtningestrømmen i Europa og angsten for terror

I faget lærer du om den store betydning, tysk historie og kultur har haft for Europa, og som Tyskland stadig har i dag. Forbundsrepublikken er Danmarks vigtigste handelspartner, og behovet for at kunne klare sig på tysk er stort. På en mulig tur til Tyskland i 3g kan du afprøve dine sproglige færdigheder. Desuden giver gode tyskkundskaber flere muligheder inden for andre uddannelser.

Engelsk skal bruges aktivt mundtligt og skriftligt, hvis du som dansker og verdensborger ønsker at gøre dig forståelig og blive taget alvorligt uden for dit land. I undervisningen træner vi formidling i mange sammenhænge både i klasseværelset, med elever i engelsksproglige lande og på studieturen i 2.g. Vi beskæftiger os med britiske og amerikanske samfundsforhold, men ser også på lande som Australien og Indien, hvor engelsk er modersmålet eller det første kommunikationssprog.

I dette fag lærer du om sociologiske, politiske og økonomiske samfundsforhold.Vi har fokus på det danske samfund og beskæftiger os med aktuelle emner som f.eks. unges identitetsdannelse, radikalisering og velfærdsstatens udfordringer. Vi benytter teorier for at kunne belyse emnerne og anvender desuden forskelligartet materiale, herunder nyhedsudsendelser og avisartikler.