Gå til sidens indhold
SP A EN A Ty B.jpg (1)

Sprog i verden

Spansk begynder A, Engelsk A, Tysk fortsætter B

Sprog åbner en fremmed verden, hvor du kan møde mennesker og komme til at forstå den kultur og det samfund, de lever i.

Studieretningen er for dig, der brænder for sprog, kultur og mennesker. I samspillet mellem de tre sprog lærer du at se sammenhænge i europæiske sprog, i kultur, i historie og i aktuelle samfundsforhold. På studieture uddyber du dit kendskab til andre måder at leve på, træner dine sproglige kundskaber og knytter venskabsbånd - bl.a. med elever fra vores venskabsgymnasium i Spanien.

At kunne tale forskellige sprog og kende forskellige kulturer giver en større forståelse for, hvordan verden hænger sammen. Og så er det en stor fordel, hvis du gerne vil have et job med internationale relationer.
Oscar Storgaard Frederiksen, 2.a

Du skal have mod på at udvide dit ordforråd og din viden om grammatik - det tager tid og det kræver daglig træning. Du vil opleve, at du kan overføre viden om et sprogs opbygning til et andet. Din sproglige bevidsthed styrkes, og det bliver nemmere at lære sprog.

Du arbejder bl.a. med:

  • Storbyer
  • Unge
  • Immigration/flygtninge
  • Kulturmøder
  • Globale kompetencer

Særligt for denne studieretning

På denne studieretning er der ikke krav om et naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller matematik på mere end C-niveau.

Lidt over 500 millioner mennesker i Europa, Latinamerika og dele af USA taler spansk, og deres sprog er nøglen til nye opdagelser og fremtidige jobmuligheder. Vi har fokus på at læse, tale og skrive et enkelt og letforståeligt spansk. Vi øver os fx gennem små samtaleøvelser, spil og videooptagelser. Det skriftlige arbejde understøtter sprogforståelsen og -indlæringen.

Du skal bruge engelsk aktivt både mundtligt og skriftligt, hvis du vil mestre sproget og blive taget alvorlig som dansker. Vi beskæftiger os med samfundsforhold og kulturer i engelsksprogede lande, og vi læser, analyserer og fortolker engelske tekster. Desuden træner vi formidling i forskellige sammenhænge og arbejder med grammatik og ordforråd.

Tyskland og Danmark er tæt forbundet. Med viden om tysk historie og kultur og med færdigheder i skrevet og talt tysk bliver du en del af et vigtigt kulturfællesskab - og herigennem bliver du i stand til at reflektere over din egen og andre kulturer.