Gå til sidens indhold
Hjerter

Europaklasse - tre moderne sprog 

Tysk fortsætter A, Engelsk A, Fransk begynder B

Elsker du sprog, og vil du opnå et indgående kendskab til kultur og samfundsforhold i tre af de absolut vigtigste politiske og kulturelle kraftcentre i Europa? Vil du møde andre europæiske unge? Så er Katedralskolens Europaklasse lige noget for dig.

På denne studieretning kommer til at beherske engelsk og tysk på højeste plan. Også fransk bliver du rigtig god til, da der er stor synergi og sammenhæng mellem tre sprogfag. Vi fordyber os i sprogene, fx ved at analysere og diskutere litteratur, film, musik, billeder og medier, og vi tager fat i store tværkulturelle emner som flygtninge, subkulturer og politik. Kombinationen giver dig en nøgle til at forstå og deltage i vores globale verden.

I Europaklassen bliver du del af den klasse, der allerede i 1.g skal på udveksling med elever fra vores venskabsskole i Holland. Udvekslingen er en unik mulighed for at få trænet dit engelske sprog og få nye venner fra det Europa, vi alle er del af. Samtidig skal du stadig på den normale studietur i 2.g til et andet europæisk land. Rejseudgifterne for de to ture er samlet på max. 6500 kr.

Jeg elsker at studere nye sprog og lærer om andre kulturer. Vi har en masse fede fag, som passer rigtig godt sammen. Vi har nogle fantastiske lærere, som gør undervisningen både spændene og interessant.
Julie Asping Witting Hansen, 1.a

Du arbejder bl.a. med: 

  • Ungdomskulturer i Berlin London og Paris
  • Historie, identitet og sprog
  • Brexit og flygtningestrømme i Europa

På denne studieretning kan du nøjes med Matematik C, og du behøver ikke vælge et naturvidenskabelige fag på B-niveau.

I faget lærer du om den store betydning, som tysk historie og kultur har haft for Europa, og som Tyskland stadig har i dag. Forbundsrepublikken er Danmarks vigtigste handelspartner, og behovet for at kunne klare sig på tysk er stort. Desuden giver gode tyskkundskaber flere muligheder inden for andre uddannelser.

Engelsk skal bruges aktivt mundtligt og skriftligt, hvis du som dansker og verdensborger ønsker at gøre dig forståelig og blive taget alvorligt uden for dit land. I undervisningen træner vi formidling i mange sammenhænge både i klasseværelset, med elever i engelsksproglige lande og på studieturene. Vi beskæftiger os med britiske og amerikanske samfundsforhold, og ser også på lande som Australien og Indien, hvor engelsk er modersmålet eller det første kommunikationssprog.

Fransk er hovedsproget i mange lande ud over Frankrig. Du får gradvist opbygget dit ordforråd, og du lærer om fransk sprog, kultur og historie i Europa, Afrika og andre verdensdele. Vi arbejder med globale problemstillinger, som du kender fra andre fag.