Gå til sidens indhold
IMG_0293.jpg

Samfund og kommunikation - business

Samfundsfag A, Engelsk A

Vil du gerne være en del af Katedralskolens nye businesslinje, hvor vi samarbejder med lokale, nationale og internationale virksomheder med fokus på økonomiske sammenhænge, handel og markedsføring?

Udover at lære om politik og økonomi, arbejder vi også med mere konkrete ting, som hvordan en virksomhed fungerer. Det synes jeg er virkelig spændende, men jeg har nok også en lille iværksætter i maven.
Miklos Rosenbak Bojsen-Møller, 2.p

Vælger du businesslinjen, får du Erhvervsøkonomi i 2.g og mulighed for at få faget Afsætning i 3.g. På denne studieretning lærer du om forholdet mellem Danmark og den internationale økonomiske verden, og hvordan Danmark særligt påvirkes af de engelsksprogede landes økonomi og kultur. Vi tager udgangspunkt i konkrete cases fra virksomheder og institutioner i både ind- og udland, og vi arbejder både teoretisk og praktisk med at undersøge konkurrence- og markedsforhold og udtænke strategier for virksomheders vækst.

Du bliver klogere på de politiske og økonomiske muligheder og udfordringer i vores foranderlige verden, hvor etablerede magtcentre forskydes, og hvor nye globale og kulturelle problemstillinger opstår.

Du arbejder bl.a. med:

  • Hvorfor nogle virksomheder har succes, og andre har fiasko
  • Virksomhedsbesøg og –spil
  • Kulturmøder
  • Konsekvenser ved forskellige former for udenrigspolitik

Særligt for denne studieretning

Hvis du ønsker denne studieretning, skal du skrive en motiveret ansøgning. Du skal skrive højst ½ side, hvor du gør rede for:

  • dine særlige faglige forudsætninger
  • dine særlige interesser for studieretningen
  • evt. ønske om kommende uddannelse

Ansøgningen skal du sende til skolen inden fristen for valg af studieretning via mail post@rks-gym.dk

I samfundsfag lærer du centrale samfundsteorier om politiske systemer og politiske ideologier, og du fordyber dig i sociologi og økonomi. Afhænger individets muligheder af forældres indkomst og uddannelse? Giver det stadig mening at tale om venstre- og højrefløj? Er det Kina og Indien, der sætter den fremtidige økonomiske og politiske verdensorden? Du lærer at forstå den verden, du lever i, søge ny viden og løse samfundsmæssige problemer.

Engelsk handler om at kunne læse, skrive og tale et verdenssprog. Men det handler i lige så høj grad om at forstå engelsksprogede samfund og kulturer. Dermed kommer du til at forstå dit eget sprog og din egen kultur bedre, og du bliver i stand til at agere på tværs af grænser i en globaliseret verden, fx hvis du drømmer om at arbejde i en international virksomhed.