Gå til sidens indhold
IMG_6161.jpg

Klima på Katten

Hvordan hjælper vi hinanden til en grønnere verden?

Grøn vision

Roskilde Katedralskole har som mål, at bæredygtighed og grøn omstilling er en integreret og naturlig del af elevernes almene dannelse og skolens drift. Vi præsenterer eleverne for viden og problemstillinger, der ruster dem til at kunne træffe det kvalificerede valg og deltage aktivt i den grønne omstilling på både lokalt, nationalt og globalt niveau. I fællesskab arbejder vi for at sætte det mindst mulige klimaaftryk i hverdagen.

På Roskilde Katedralskole er vi også med i Gymnasiernes Klimaalliance, som er et læringsnetværk for bæredygtighed, klima og grøn omstilling.

Har du en grøn idé? Så tag fat i Sidsel (SNA).

Klima-studieretning

Er du interesseret i hvordan mennesker, samfund og natur påvirker hinanden, og vil du gerne gå i dybden med klima, miljø og bæredygtighed i både lokal og global kontekst? Så er klimalinjen lige noget for dig.

Miljørådet

Miljørådet arbejder hårdt på at styrke skolens grønne profil og indføre bæredygtige tiltag. Udover at have været med til at opføre skolens nye plantevæg, har de fået bæredygtig service i kantinen, afholdt genbrugs-juleklip og passer planter, blomster i SOL-haven.

Innovationsforløb om bæredygtighed

Du vil møde bæredygtighed som tema, bl.a. i kreative innovationsforløb. Hvordan kan vi nytænke emballage? Hvordan kan vi lave en performance om klimaudfordringerne? Hvordan kan vi sikre en hensigtsmæssig politisk klimadebat? Du lærer om samspil mellem fag og at udvikle og konkretisere nye ideer.

Grøn transport

På studierejser og ekskursioner, hvor det giver mening, er det de CO2-venlige transportformer, vi vælger. Det kan fx betyde togtur til Berlin og kanotur på Suseåen.

Grøn strøm på RKS


Hvordan fungerer det helt præcist? Det er det samme energimix, der kommer ud af skolens stikkontakter, men vi sikrer, at der produceres en grøn mængde strøm - i dette tilfælde fra vindenergi - der svarer til skolens elforbrug.
Jo flere, der stiller samme krav, desto mindre bliver efterspørgslen på elproduktion baseret på fossile brændstoffer.