Gå til sidens indhold
RKS 2017 - foto Andreas B Elkjær-2.jpg

Strategi og vision

Den overordnede ramme for Roskilde Katedralskole er gymnasielovens formålsparagraf (nyt vindue)
Vi er et alment gymnasium, og vi vil være den bedste version af slagsen. Mere konkret er vores vision, at:

 • den enkelte elev når så langt som muligt i sin faglige, personlige og kreative udvikling
 • fremme elevernes samfundsmæssige engagement, deres demokratiske kompetencer og globale udsyn
 • tiltrække unge med motivation for og lyst til at uddanne sig, herunder:
  • at bidrage til at eleverne gennemfører deres ungdomsuddannelse på Roskilde Katedralskole
  • at sikre at eleverne forlader Roskilde Katedralskole med de faglige forudsætninger for og motivation til at påbegynde og gennemføre en videregående uddannelse
 • være en fagligt og pædagogisk god og udviklende arbejdsplads for elever og medarbejdere.

Strategiske indsatsområder

I forlængelse af visionen har vi vedtaget seks strategiske indsatsområder, hvor vi fokuserer på at skabe både formelle og uformelle fællesskaber for alle elever på RKS. Det gør vi, fordi vi tror, at stærke fællesskaber er en vigtig forudsætning for såvel social og faglig trivsel som for elevernes læring:

 • Dannelse og studiekompetencer: Faglig og social trivsel i klasselokalet
 • Reformkompetencer som fælles, pædagogisk indsatsområde
 • Hverdagsdannelse: Uformelle fællesskaber for alle i dagligdagen
 • Demokratisk dannelse: Aktiv elevdeltagelse i formelle fællesskaber
 • Interkulturel dannelse: Flere internationale kontakter til vores elever
 • Global dannelse: Fremme elevernes globale kompetencer og forståelse af sig selv som global medborger.

Læs mere i vores skoleudviklingsplan (resultatlønskontrakt).