Gå til sidens indhold
SOL-huset.JPG

Udvalg

Udover en lang række elevudvalg, som du kan læse om under elevudvalg og fester har vi SOL-udvalget (Udvalget for skolens sociale liv) og MIO (Medarbejderindflydelsesorgan)

SOL - Udvalget for skolens sociale liv

SOL-udvalget bidrager til at styrke og udvikle skolens sociale liv. Udvalget arbejder fx med introduktionsforløb, fællestimer, morgensamlinger, støttefester og råhygge. Udvalget er også med til at afdække og diskutere gensidige forventninger om god adfærd for elever, lærere og ledelse. Udvalget mødes mindst fire gange om året.

Medlemmer

Fire lærerrepræsentanter valgt i Pædagogisk Råd, seks elevrepræsentanter, projektleder for sociale aktiviteter og rektor samt formændene for følgende elevudvalg: HROAR, Råhygge, Morgensamling, RKS Mix og Miljørådet.

Elev-hus giver bedre arbejdsforhold for alle skolens udvalg
"Pedelboligen" eller "Musik 3" har siden skoleåret 2015/16 dedikeret til at huse mødeaktiviteter og hygge for alle skolens aktive udvalg under SOL. Huset kommer til at hedde "SOL-huset".

Udvalgene skal ikke længere snige møder ind i et klasselokale i frikvartererne, og de har mulighed for at arbejde sammen på tværs af udvalgene. Ideen til et samlingssted for udvalgene kom fra to elever i festudvalget, som bragte det via Elevrådet til rektor, Claus Niller. Herefter blev oplægget drøftet i SOL og vedtaget med stor opbakning.

Elever i udvalgene kan låne nøglen til huset på kontoret. SOL-udvalget vil formulere retningslinjer for indretning, brug og oprydning ved det første møde i næste skoleår.

MIO (Medarbejderindflydelsesorgan)

 

MIO-udvalget er nedsat for at sikre, at alle medarbejdere på Roskilde Katedralskole har ret til og reel mulighed for medindflydelse og medbestemmelse gennem gensidig information og aftale af retningslinier for arbejdet. Medindflydelse og medbestemmelse udøves i størst muligt omfang direkte i det daglige arbejde på skolen.

Skolens MIO-udvalg er nedsat i henhold til Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner, 2013.

Læs aftalen om oprettelse af MIO på Roskilde Katedralskole.

Medlemmer i MIO

Medarbejdere

 • Lene Mette Larsen, næstformand og tillidsrepræsentant
 • Marie Bonavida, suppleant for tillidsrepræsentant
 • Bo Toftmann Christensen, arbejdsmiljørepræsentant
 • Camilla Sonne Wellendorf, suppleant for arbejdsmiljørepræsentant
 • Gry Nybo Christensen, PR-formand
 • Kristian Helmersen, PR-suppleant
 • Steffen Olsen, TAP-repræsentant
 • Susan Nielsen, suppleant for TAP-repræsentant

Ledelse

 • Claus Niller Nielsen, rektor og formand
 • Christian Blands, vicerektor
 • Thomas Ulrik Stilling, vicerektor og HR-chef
 • Elisabeth L. Ørsted, udviklingschef
 • Mette Sigtenbjerggaard, komm.chef