Gå til sidens indhold
Jubilarfest.jpg

Elevforening for tidligere elever

Roskildenser-Samfundet arbejder for at styrke forbindelsen og sammenholdet mellem tidligere elever fra skolen. Foreningen yder også legater.

Det er ikke bare skolen, der har en lang historie. I 2016 kunne skolens elevforening Roskildenser-Samfundet fejre 100 års-jubilæum.

Jubilarfest i juni

Elevforeningen arbejder for at styrke forbindelsen og sammenholdet mellem tidligere elever fra skolen. Bl.a. holder foreningen hvert år i juni en jubilarfest på skolen, og de udgiver årsskriftet Roars Kilde.

Rejselegater

I 3.g kan du søge om et rejselegat på op til 15.000 kr. Oplysninger omkring legatet og hvordan du søger, kan du se i Lectio i maj eller juni. 

Legatet vil kunne bruges til hel eller delvis dækning af rejse-, studie- og opholdsudgifter. Hvis du modtager et legat, vil foreningen gerne have, at du efterfølgende afleverer en kort beskrivelse af rejsen og dit udbytte. Beskrivelsen bliver bragt i årsskriftet Roars Kilde.

Legatet uddeles ved årets dimittendfest.

Kontingent

Kontingentet er 150 kr. pr. år eller 1.500 kr. for livsvarigt medlemskab. Læs meget mere på foreningens hjemmeside roskildensersamfundet.dk