Gå til sidens indhold

Skolen i tal

Her finder du karaktergennemsnit, fuldførelsesprocent, fravær og overgang til andre uddannelser 27 mdr. efter fuldført stx.

 

Vi gengiver de nyest tilgængelige tal fra Undervisningsministeriet.

Gennemsnitskarakterer (7-trinsskala) for fagniveau A fordelt på fag og evalueringsform for 2017 

  Årskarakter mundtlig Årskarakter skriftlig Eksamen mundtlig Eksamen skriftlig
Biologi  7,2 7,2 5,3 4,4
Bioteknologi 7,8 8,0 7,4 6,0
Dansk 7,3 7,3 7,1 6,6
Engelsk 6,5 7,4 6,5 6,3
Fransk begynder 7,5 5,6 2,7 5,5
Fransk fortsætter 7,1 8,7 9,8 5,2
Fysik 9,0 8,7 10 7,4
Geovidenskab - - - -
Historie 7,6 - 7,6 -
Kemi 8,5 7,1 6,7 6,7
Matematik 7,7 8,2 6,5 6,0
Musik 8,8 7,6 7,0 6,0
Samfundsfag 7,7 7,6 6,3 6,7
Spansk 7,2 7,5 7,2 6,1
Tysk fortsætter 6,4 6,5 5,6 4,2

 

 

Gennemsnitskarakterer (7-trinsskala) for fagniveau B fordelt på fag og evalueringsform for 2017 

6

  Årskarakter mundtlig Årskarakter skriftlig Eksamen mundtlig Eksamen skriftlig
Billedkunst - - - -
Biologi 6,9 - 4,0 -
Dramatik - - - -
Engelsk 8,6 7,9 8,6 6,9
Fransk fortsætter 7,9 - 7 -
Fysik 8,2 - 7,1 -
Idræt 8,8 - 8,4 -
Kemi 7,6 - 6,5 -
Matematik 6,8 7,1 6,3 6,0
Mediefag 6,7 - 4 -
Musik - - - -
Naturgeografi 7,3 - 6,9 -
Psykologi 8,6 - 4 -
Religion 7,5 - 7,8 -
Samfundsfag 7,2 - 7,6 -
Spansk  8,7 - 7,3 -
Tysk fortsætter 6,8 - 6,6  -

 

Gennemsnitskarakterer (7-trinsskala) for fagniveau C fordelt på fag og evalueringsform for 2017

  Årskarakter mundtlig Årskarakter skriftlig Eksamen mundtlig
Astronomi 9,8 - -
Billedkunst 7,7 - 8,2
Biologi 7,3 - 5,8
Design 9,5 - 9,4
Dramatik - - -
Erhvervsøkonomi - - -
Filosofi - - -
Fysik 6,9 - 6,9
Idræt 7,9 - -
Informationsteknologi - - -
Kemi 7,1 - 6,3
Matematik 5,4 - 7
Mediefag 7,3 - 6,7
Musik 8,1 - 9,4
Naturgeografi 7,4 - 6,5
Oldtidskundskab 7,1 - 7,8
Psykologi 6,9 - 6,6
Religion 7,7 - 6,6
Retorik 9,1 - 9
Samfundsfag 7,3 - -

 

Gennemsnitskarakterer (7-trinsskala) fordelt på forløb og evalueringsform for 2016

  Årskarakter Eksamen Studieretningsprojekt
Almen sprogforståelse 5,5 - -
Almen studieforberedelse - 8,1 -
Naturvidenskabeligt grundforløb 7,5 - -
Studieretningsprojekt - - 7,8

 

Gennemsnitlig fuldførelsesprocent

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuldførelsesprocent 90% 90% 88% 87% 87% 88% 89% 88% 89%

 

Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført stx

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Uoplyst/
ukendt
20% 15% 17% 17% 15% 15% 15% 16%
Erhvervs-
udd. grundforløb
3% - 2% - 3% 2% 4% 3%
Erhvervs-
udd. hovedforløb
8% 5% - 2% 3% 2% 2% 2%
Erhvervs-
akademi-
udd. (EA)
- 5% 4% 2% 3% 5% 7% 6%
Professions-
bachelor
16% 20% 22% 23% 28% 23% 22% 23%
Akademisk
bachelor
51% 53% 53% 54% 48% 54% 50% 50%

 

Fravær

I skoleåret 2017/18 var det gennemsnitlige fravær på 7,4%.