Gå til sidens indhold

Skolen i tal

Her finder du karaktergennemsnit, fuldførelsesprocent og overgang til andre uddannelser 27 mdr. efter fuldført stx.

 

Vi gengiver de nyest tilgængelige tal fra Undervisningsministeriet.

Gennemsnitskarakterer (7-trinsskala) for fagniveau A fordelt på fag og evalueringsform for 2016 

  Årskarakter mundtlig Årskarakter skriftlig Eksamen mundtlig Eksamen skriftlig
Biologi  7,2 7,2 - 6,6
Bioteknologi 7,9 8,3 - 6,5
Dansk 7,6 7,5 7,1 7,7
Engelsk 7,4 7,6 7,3 6,3
Fransk begynder 6,5 6,5 - 4,2
Fransk fortsætter 9,6 10 12 6,5
Fysik 8,9 8,4 4 6
Geovidenskab - - - -
Historie 7,5 - 8,1 -
Kemi 8,2 8 7,9 7,4
Matematik 7,7 8 8 7,3
Musik 8,4 7,5 - 6,3
Samfundsfag 7,3 7 8,1 7,2
Spansk 6,6 6,4 4,6 5,9
Tysk fortsætter 5,9 6 9,8 4,4

 

 

Gennemsnitskarakterer (7-trinsskala) for fagniveau B fordelt på fag og evalueringsform for 2016 

  Årskarakter mundtlig Årskarakter skriftlig Eksamen mundtlig Eksamen skriftlig
Billedkunst 11,4 - - -
Biologi 7,6 7,3 - -
Dramatik 8,8 - 9,3 -
Engelsk 7,4 7,9 7,3 6,3
Fransk fortsætter 7,1 7,8 6,3 -
Fysik 7,6 7,1 5,7 -
Idræt 8 - 7,6 -
Kemi 7,7 7,7 - -
Matematik 5,4 5,3 7,1 5,5
Mediefag 7,4 - - -
Musik 10,1 - - -
Naturgeografi 7,8 7,3 - -
Psykologi 8,4 - 8,8 -
Religion 7,9 - 7,4 -
Samfundsfag 7,3 - 8,6 -
Tysk fortsætter 6,5 6,7 6,4  

 

Gennemsnitskarakterer (7-trinsskala) for fagniveau C fordelt på fag og evalueringsform for 2016

  Årskarakter mundtlig Årskarakter skriftlig Eksamen mundtlig
Astronomi 9,8 - -
Billedkunst 8,6 - 8,1
Biologi 7,9 - 8,3
Design 8,6 - 8,8
Dramatik 8,9 - 8,5
Erhvervsøkonomi 7,2 - 8,1
Filosofi 10,6 - -
Fysik 6,6 - 6,4
Idræt 7,7 - -
Informationsteknologi - - -
Kemi 7,3 - 6,9
Kinesisk Områdestudium 8,9 - -
Matematik 4,2 5,4 -
Mediefag 7 - 7,8
Musik 8,7 - -
Naturgeografi 7,5 - 7,5
Oldtidskundskab 7 - 6,7
Psykologi 7,8 - 7,5
Religion 7,6 - 7,1
Retorik 9,1 - 9
Samfundsfag 7,4 - -

 

Gennemsnitskarakterer (7-trinsskala) fordelt på forløb og evalueringsform for 2016

  Årskarakter Eksamen Studieretningsprojekt
Almen sprogforståelse 5,5 - -
Almen studieforberedelse - 8,1 -
Naturvidenskabeligt grundforløb 7,5 - -
Studieretningsprojekt - - 7,8

 

Gennemsnitlig fuldførelsesprocent

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuldførelsesprocent 91% 92% 89% 89% 89% 87% 88% 89%

 

Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført stx

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Uoplyst/
ukendt
20% 15% 17% 17% 15% 15% 15%
Erhvervs-
udd. grundforløb
3% - 2% - 3% 2% 4%
Erhvervs-
udd. hovedforløb
8% 5% - 2% 3% 2% 2%
Erhvervs-
akademi-
udd. (EA)
- 5% 4% 2% 3% 5% 7%
Professions-
bachelor
16% 20% 22% 23% 28% 23% 22%
Akademisk
bachelor
51% 53% 53% 54% 48% 54% 50%