Gå til sidens indhold
Luftfoto JPEG.jpg

Lovpligtig information

Skoleåret 2017/18

Antal klasser og elever
1.g: 18 klasser
2.g: 17 klasser
3.g: 18 klasser

Antal elever: 1467 pr. 1. august 2017
Gennemsnitlig klassekvotient: 27,6

Antal medarbejdere pr. august 2017
147 medarbejdere i alt

Du kan se karaktergennemsnit for de enkelte fag og niveauer mm. under Skolen i tal.

Indsatsområder

På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder:

 • Synlig læring og læringsledelse
 • Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel
 • Overgange i uddannelsessystemet, særligt overgangen mellem folkeskole og gymnasium samt gymnasiet og de videregående uddannelser
 • Fokus på RKS-ånd og RKS-identitet, også uden for den traditionelle undervisning
 • Fastholdelse

Se også resultatlønskontrakter (skoleudviklingsplaner).

Årsrapporter

Årets faglige resultater
Skolens vigtigste resultat i 2016 var dimissionen af 415 studenter ved translokationen den 24. juni 2016. Antallet af studenter var på niveau med antallet i 2015 (417), som var det største i skolens snart tusindårige historie.

Studenternes samlede eksamensgennemsnit var i 2016 7,4. I 2015 var det 7,2, i 2014 var gennemsnittet 7,3, i 2013 7,4 og i 2012 7,1.

De væsentligste nye projekter, skolen har igangsat eller gennemført i 2016 kan samles i følgende overskrifter:

 • Ny organisering af skoledagen: Vi er overgået til 90 minutters lektioner og en skoledag, der slutter kl. 15.
 • Studietid: Elever har mulighed for faglig sparring med tidligere elever ml. 15-17 man.-tors.
 • Synlig læring: Læringsmål for lektioner og forløb suppleres af succeskriterier for elevernes faglige progression og tegn på læring
 • Videndeling og bruttoforløb: Øget fokus på videndeling i faggrupperne, herunder udvikling af bruttoforløb, som den enkelte underviser kan tage udgangspunkt i.
 • Særlige forhold for idrætselever: Vi er blevet Team Danmark-uddannelsespartner og har udbygge eliteidrætsmiljøet.
 • MusiCreator: I samarbejde med Roskilde Musiske Skole og MGK Sjælland tilbyder vi dygtige musikelever ekstraundervisning. 

Læs mere om indsatsområder og nye projekter i Årsrapporten 2016 nedenfor.