Gå til sidens indhold
Luftfoto JPEG.jpg

Lovpligtig information

Skoleåret 2021/22

Antal klasser og elever
1.g: 18 klasser
2.g: 18 klasser
3.g: 17 klasser

Antal elever: 1469 pr. 1. august 2021
Gennemsnitlig klassekvotient: 27,7

Antal medarbejdere pr. august 2021
137 medarbejdere i alt

Du kan se karaktergennemsnit for de enkelte fag og niveauer mm. under Skolen i tal.

Indsatsområder

På Roskilde Katedralskole har vi vedtaget seks strategiske indsatsområder, hvor vi dels fokuserer på overgangen fra virtuelt set up til normal skoledag, dels fokuserer på skolens formål. Indsatsområderne er:

 • Dannelse og studiekompetencer: Faglig og social trivsel i klasselokalet
 • Reformkompetencer som fælles, pædagogisk indsatsområde
 • Karrierekompetencer: At træffe de valg, der passer til ens liv
 • Innovative kompetencer: At arbejde kreativt og innovativt i fagene
 • Globale kompetencer: At være åben og have udsyn
 • Digitale kompetencer: At styre digitaliseringen

Se også vores skoleudviklingsplan (resultatlønskontrakt).

Årsrapporter

Skolens vigtigste resultat i 2020 var dimissionen af 463 studenter ved translokationen den 22., 23. og 24. juni 2020. Antallet af studenter var på niveau med rekordårene 2018 og 2019 og dermed blandt de absolut højeste i skolens snart 1000 år lange historie. 

Studenternes samlede eksamensgennemsnit var i 2020 på 7,5. I 2019 var det 7,4, og 2018 var det 7,5. Eksamensgennemsnittet er på niveau med landsgennemsnittet.

Væsentlige nye projekter, som skolen har igangsat eller gennemført i 2020, er bl.a. følgende:

 • Justering af organisationsstrukturen, herunder er studieretningsteams samlet i beslægtede teams og vi har haft kick off på såkaldte udviklingsteams 
 • Bedre læring og præstationer med klasseledelse, gode læringsprocesser i det daglige arbejde, mindre fravær og systematisk videndeling
 • Styrket talentområde, der fortsat er i vækst - og vi har for femte gang modtaget Certifikat i Science og Talent.
 • Flere muligheder for de nu 71 Team Danmark- og eliteidrætselever, som skolen har ved udgangen af 2020
 • RKS Akademier for medarbejderne om bl.a. virtuel undervisning for at sikre videndeling og sparring
 • Tilbud til medarbejderne om yogahold, personlig træningsplanlægning, fysiurgisk massage og individuelle sundhedsscreeninger.