Gå til sidens indhold
IMG_0419.jpg

Sådan opnår du størst læring

Du skal være bevidst om og aktiv i din egen læreproces, hvis du skal rykke dig mest muligt. Og forstyrrelser skal væk fra klasserummet.

På Katedralskolen har vi gennem en årrække arbejdet med synlig læring. Målet er at gøre dig til en læringsbevidst elev, der ved, hvad du skal lære, hvor du er i læreprocessen, og hvad dit næste skridt er. 

Vi har særligt fokus på: 

  • at formulere læringsmål for forløb og lektioner
  • at beskrive succeskriterier for læringsmål
  • evaluering og feedback.

Læs mere om vores fokus på feedback og vores særlige mindset: Færre karakterer skal øge læring. 

 

Fjern forstyrrelser

Du opnår størst læring og de bedste resultater, når din opmærksomhed er rettet mod undervisningen. Derfor gør vi, hvad vi kan, for at hjælpe dig med at fjerne forstyrrelser. Det betyder, at du fx skal hænge dit overtøj på knagerne, og lægge din mobil ned i tasken. Det er din lærer, der beslutter, om computer, tablet mv. må være i brug i timen - og brugen skal til enhver tid være undervisningsrelateret.

It med mening

'It med mening' er kodeordet for, hvordan vi anvender it i undervisningen på RKS. Og it giver mening, når det understøtter din læring, refleksivitet og dannelse. Som elev på RKS skal du lære, at:

  • anvende it som undervisningsredskab
  • fravælge it som underholdningsredskab

Vær bevidst om, hvad du gør - det er et fælles ansvar at sikre, at it bliver brugt med mening i undervisningen.

I løbet af din gymnasietid får du i øvrigt Office-pakken gratis. Du bliver introduceret til relevante it-redskaber i de enkelte fag, og du lærer at arbejde med Lectio, Google Drev og Meebook.

Høj kvalitet i undervisningen

På RKS har vi klare rammer for undervisningens tilrettelæggelse, gennemførsel og evaluering. Læs vores evalueringsplan

Samtidig udvikler hver eneste lærer løbende sin praksis via professionel sparring og pædagogiske udviklingsprojekter i faggrupper og studieretningsteams.

Du lærer bedst, når du har det godt

På Roskilde Katedralskole værner vi om vores høje elevtrivsel - socialt og fagligt. 

Det sker bl.a. via lærernes samarbejde om klasser og deres store opmærksomhed på elevernes motivation og læring. Vi har også meget fokus på at inddrage elever i beslutninger og arrangementer. 

Læs opsamlingen (pdf) på den seneste elevtrivselsundersøgelse (ETU) eller den fulde elevtrivselsundersøgelse (pdf).