Gå til sidens indhold
Elev og Annelise 2017.jpg

Din læring er vores fokus

På RKS arbejder vi med synlig læring. Du skal nemlig være bevidst om og aktiv i din egen læreproces, hvis du skal rykke dig længst muligt.

Inspireret af forskning og gode erfaringer i New Zealand har vi siden 2015 arbejdet med synlig læring. Målet er at gøre dig til en læringsbevidst elev, der ved, hvad du skal lære, hvor du er i læreprocessen, og hvad dit næste skridt er. 

Vi har særligt fokus på: 

  • at formulere læringsmål for forløb og lektioner
  • at beskrive succeskriterier for læringsmål
  • evaluering og feedback.

Læs mere om vores fokus på feedback og vores særlige mindset: Færre karakterer skal øge læring. 

RKS er first mover blandt gymnasier

Elever, lærere og ledelse har sammen opnået mange gode erfaringer med synlig læring, og derfor bliver vi brugt som som godt eksempel i en rapport skrevet af Danmarks Evalueringsinstitut. Det har også Politiken skrevet om.

It med mening

'It med mening' er kodeordet for, hvordan vi anvender it i undervisningen på RKS. Og it giver mening, når det understøtter din læring, refleksivitet og dannelse. Som elev på RKS skal du lære, at:

  • anvende it som undervisningsredskab
  • fravælge it som underholdningsredskab

I løbet af din gymnasietid får du Office-pakken gratis. Du bliver introduceret til relevante it-redskaber i de enkelte fag, og du lærer at arbejde med Lectio, Google Drev og Meebook.

Lyt til din lærer

Det er din lærer, der beslutter, om computer, telefon og tablet må være i brug i timen - og brugen skal til enhver tid være undervisningsrelateret. Vær bevidst om, hvad du gør - det er et fælles ansvar at sikre, at it bliver brugt med mening i undervisningen.

Lise i billedkunst 2017

Høj kvalitet i undervisningen

På RKS har vi klare rammer for undervisningens tilrettelæggelse, gennemførsel og evaluering. Læs vores evalueringsplan

Samtidig udvikler hver eneste lærer løbende sin praksis via professionel sparring og pædagogiske udviklingsprojekter i faggrupper og såkaldte v-teams.

Du lærer bedst, når du har det godt

På Roskilde Katedralskole værner vi om vores høje elevtrivsel - socialt og fagligt. 

Det sker bl.a. via lærernes samarbejde om klasser og deres store opmærksomhed på elevernes motivation og læring. Vi har også meget fokus på at inddrage elever i beslutninger og arrangementer. 

Læs den seneste elevtrivselsundersøgelse.

Hockey i Hallen 2017