Gå til sidens indhold
Gustav 2.p 2021 - om skolenedlukning

Skolegang i en coronatid:
Kreativitet som nøglekompetence

Af Gustav Victor Bierre, 2.p.
Artiklen er skrevet i marts til årsskriftet Roars Kilde, der udgives i maj af elevforeningen Roskildenser-Samfundet.

Når man nævner ordet kreativitet, forbinder folk ofte ordet med kreativ udfoldelse enten i form af at lave tegninger, skrive historier eller måske endda en form for ingeniørkunst. Ja, ordet kreativitet har mange betydninger, alt afhængig af hvem man spørger. Ifølge Den Store Danske ordbog lyder definitionen på ordet kreativitet følgende: ”Kreativitet, i daglig tale en løs betegnelse for menneskets evne til at skabe noget nyt, overraskende, hidtil uset” (lex.dk). 

Ligesom for alle andre har corona-pandemien også været udfordrende for os unge gymnasieelever. Da de første gymnasiearrangementer blev aflyst i starten af pandemiens indtog på Danmark, blev vi meget bekymrede for, hvilken betydning den ville have på både vores faglighed samt vores sociale liv. Kreativitet har været nødvendigt for at få den nye virtuelle hverdag til at fungere, og jeg er meget glad for, at både mine medelever, undervisere, ledelse og øvrigt personale på Roskilde Katedralskole har været så gode og kreative i deres forsøg på at gøre den virtuelle hverdag så god som mulig for os elever.

På trods af corona forsøger vi stadigvæk at lave sociale arrangementer. Vi ved, hvor stor en betydning det har for vores mentale velvære.

Sådan udtaler min ven, som også er elev på Roskilde Katedralskole, Miklos Rosenbak Bojsen-Møller.

En skole fuld af liv

Roskilde Katedralskole har igennem min skoletid altid været en skole fyldt med liv, mangfoldighed og sociale arrangementer. Sociale arrangementer som spænder lige fra RKS-Mix’ musiske indslag i kantinen ved frokostpausen, til Katedralskolens store Morgensamlings-arrangementer og fremvisningen af Katedralskolens elevstyrede musical.

Desværre har corona gjort alle disse events til en svær realitet, og derfor har vi måtte tænke kreativt, hvilket vi heldigvis har været i stand til! Jeg er selv engageret i flere af skolens udvalg, bl.a. i den årlige musical, og lige siden starten af dette skoleår frygtede vi, at corona ville sætte en stopper for vores mulighed for at holde forestillinger for offentligheden. Alligevel valgte vi at holde fast i håbet og fortsætte med vores øveweekender med de restriktioner, som nu engang var pålagt os. Vi var enormt gode til at finde nye og kreative løsninger på, hvordan vi kunne få stablet en musical på benene, uden at komme i karambolage med hverken corona eller de daværende restriktioner. Desværre blev musicalen ikke til en realitet efter den britiske mutations indtog på Danmark. Det har vi alle været meget ærgerlige over, men som et lille plaster på såret har vi på Katedralskolen fået lanceret flere nye sociale arrangementer som alle kan deltage i!

Nye initiativer: Brætspil, speeddating og gamer community

I februar fik vi lanceret en ny virtuel brætspilsklub, hvor folk kan komme og være med til en omgang hyggelige brætspil og lære nye mennesker at kende på tværs af studieretninger og årgange. Jeg deltog selv, og jeg fandt det enormt underholdende, og jeg er også blevet introduceret for nye brætspil, som jeg nu også kan spille sammen med familien herhjemme. Vi fik også lanceret vores nye speeddating-koncept, hvor alle Katedralskolens elever får mulighed for at stifte nye bekendtskaber, igen også på tværs af studieretninger og årgange - og nej, det er ikke tænkt som et datingsite, men som en mulighed, hvor vi kan få en ”ny” form for socialt liv, nu hvor vi ikke fysisk kan tage til fredagsbar sammen. Speeddating-konceptet, hvor man bliver inddelt i små nye grupper hvert femte minut, var en stor succes! Folk havde det sjovt, og man lærte mange nye mennesker at kende, hvilket er rigtig godt for os, især hvis man går og føler sig lidt ensom af at gå rundt derhjemme.

Jeg arbejder selv i øjeblikket på et gamer-community for Katedralskolens elever, hvilket bliver lavet på baggrund af, at vi før corona havde stor succes med at afholde LAN-party. Dette forum skal være et forum, hvor man kan mødes omkring computerspil, men det skal også være et forum, hvor man bare kan mødes og snakke. Er man musikinteresseret skal dette forum også være en mulighed, hvor man får mulighed for at lufte ens interesse indenfor musik. Det arbejder vi i øjeblikket meget på at få færdiggjort, så det hurtigst muligt kan blive lanceret. Vi er alle forskellige, og hvilke sociale arrangementer, man finder underholdende, er også meget individuelt. Derfor sørger vi for at lave så mange forskelligartede sociale arrangementer som muligt, fordi for os er det vigtigt, at ingen føler sig ensomme - specielt ikke under denne coronapandemi.

Kreativitet fra lærernes side

Fagligheden har også været udfordret under coronakrisen, og det har været svært at få klasseværelset skiftet ud med et lille skrivebord derhjemme og klassekammeraterne reduceret til en lille firkant på computerskærmen. Det har været udfordrende for mange, inklusiv mig selv. Det betyder, at det også har været sværere for lærerne at lave god undervisning, som eleverne finder underholdende og lærerig. Derfor har lærerne også måtte tænke kreativt i forsøget på at få et godt virtuelt læringsrum.

I starten af coronapandemien var det en stor udfordring, hvordan man nu skulle fortsætte undervisningen, når man ikke længere havde mulighed for at mødes fysisk. De første uger af Danmarks første nedlukning bestod den virtuelle undervisning i høj grad af hjemligt skriftligt arbejde, som skulle afleveres ved lektionens slutning. Det var vi flere elever, som fandt meget udfordrende, stressende og ikke som den mest lærevenlige metode. Men igen, vi blev alle klogere og mere kreative. Pludselig begyndte vi at mødes på Google Meet, og vi lavede walk-and-talks, hvilket fungerede vældig godt. I dag er vi i den heldige situation, at både os og programmerne har udviklet sig. Nu kan vi lave tilfældige grupperum på Google Meet, hvilket vores lærere benytter sig meget af. På den måde kan vi både styrke fagligheden ved at diskutere med flere mennesker, og på den måde blive mødt med andre argumenter - samtidig med at vi møder mange af dem, som vi går i klasse med og får en hyggelig snak om hvordan det står til hos hinanden.

Aldrig det samme

Under denne corona-nedlukning er det for alvor gået op for mig, hvor mange forskellige kreative måder, man kan lave sociale arrangementer og god faglig læring på. Men uanset hvor godt og kreativt vi tænker, kan jeg dog stadigvæk kun sige, at jeg ser meget frem til den dag, hvor vi alle kan vende fysisk tilbage til samfundet og gymnasiet med en normal hverdag og de traditionelle aktiviteter og arrangementer.

Fordi selvom vi har klaret det godt under coronapandemien og får skabt gode og kreative løsninger, så bliver det bare aldrig det samme som den almindelig hverdag på Roskilde Katedralskole. Kreativitet er en nøglekompetence for at vi kan klare os igennem denne forfærdelige pandemi.

 

15.04.2021