Gå til sidens indhold

Skolen åbner for 3.g den 20. april

Læs her, hvordan vi gør i forbindelse med genåbningen.

Lectio-besked til 3.g'ere onsdag den 22. april

Kære elever

Undervisningsministeriet har i går udsendt informationer, der betyder, at vi nu kan fastlægge følgende:

I 3.g forlænges nødundervisningen til perioden fra tirsdag den 2. juni til fredag den 12. juni (de skriftlige eksamener ligger fortsat i perioden fra den 19.-29. maj). Undervisningen gennemføres så vidt muligt fysisk på skolen. I alt 8 skoledage, som vi skemalægger med udgangspunkt i en ’kopi’ af den eksisterende skemastruktur.

Sundhedsstyrelsen har desuden den 20. april udsendt en ny version 5 af ”Vejledning for gradvis kontrolleret genåbning af ungdoms- og voksenuddannelser”. På baggrund af ændringerne i vejledningen igangsætter vi valgfagsundervisningen for 3.g fysisk i lighed med den øvrige undervisning.

Det betyder, at vi fra mandag den 27. april også underviser fysisk i valgfagene på skolen for 3.g. Dvs. i morgen torsdag den 23. april og fredag den 24. april undervises der fortsat virtuelt i valgfagene, dog hvor 3.g er fysisk til stede på skolen.

I forbindelse med de nødvendige lokaleskift der følger heraf, er det vigtigt, at I overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer særligt omkring afspritning af hænder og borde.

For så vidt angår de valghold, hvor der både er elever fra 3.g og elever fra 2.g, skal eleverne fra 3.g undervises fysisk på skolen, mens 2.g-eleverne fortsat skal undervises virtuelt.

Vi udsender nærmere informationer vedrørende lokalefordeling mv. for valgfagene i 3.g på fredag den 24. april.

Kh
Claus


Lectio-besked til 3.g'ere søndag den 19. april

Kære elever

Så er skolen ved at være klar til at modtage jer i morgen tidlig kl. 8.10.

Bemærk, at de enkelte klasser har særlige indgange, de skal anvende. Det betyder, at I skal gå ind ad den indgang, I har fået anvist, når I ankommer til skolen om morgenen.

oversigten kan I se, hvordan de enkelte klasser er fordelt på klasselokaler, indgange og toiletfaciliteter. Det er som sagt vigtigt, at I overholder de anvisninger, vi giver jer.

De indgange, I skal benytte, er som følger:

  • Indgang vest: 3.p og 3.t
  • Indgang øst: 3.b og 3.i
  • Indgang ved hallen: 3.f, 3.x og 3.y samt 3.m
  • Indgang ved flugtvejen ved mediehuset: 3.a og 3.c
  • Indgang ved studiecenteret ved 16-22: 3.s, 3.u og 3.z
  • Direkte til lokalet: 3.d, 3.e, 3.q, 3.r og 3.w

Adgangsforhold, klasselokaler og tildelte toiletfaciliteter fremgår også af Lectio.

Første modul mandag morgen er virtuelt. Det afvikles for jer på skolen. Dvs. I skal sidde på jeres plads på skolen kl. 8.10 og modtage den virtuelle undervisning der. Repræsentanter fra ledelsen vil i starten af 1. lektion besøge de enkelte klasser og sikre, at alt fungerer hensigtsmæssigt.

Enkelte har spurgt mig, om det ikke fortsat kan være sådan, at dem der ønsker det bare kan modtage virtuel undervisning hjemme. Det kan det desværre ikke. Fra i morgen mandag foregår al undervisning ved, at man som elev opholder sig på skolen på en fast plads og i et lokale, der er anvist af ledelsen. I ganske særlige tilfælde vil valgfagsundervisningen – der generelt fortsætter som virtuel undervisning, men på skolen - foregå udendørs efter lærerens anvisninger.

Det er en god idé at få frisk luft i løbet af skoledagen. Det skal i givet fald foregå ud for jeres faste klasselokale. I pauser skal I fortsat holde to meters afstand. Luft også ud i lokalet i løbet af dagen. Som minimum i alle pauser.

Indtagelse af frokost vil ligeledes foregå på den tildelte plads eller lige uden for det anviste klasselokale. Der vil – allerede fra tirsdag – være mulighed for at købe sandwich fra udsalg tæt ved det klasselokale, I har fået tildelt. Men medbring meget gerne egen frokost og i hvert fald mandag.

Bemærk, at sekretariatet, ledelsesgangen og studievejledningen kun har åbent for én besøgende ad gangen (elev eller medarbejder). Man står i kø udenfor kontoret med to meters afstand og bliver kaldt ind i rækkefølge.

Sørg for at din pc er fuldt opladt, når du ankommer til skolen. Vi kan ikke garantere mulighed for opladning i løbet af dagen. Medbring gerne en forlængerledning og oplader. Vi har ikke mulighed for at låne udstyr ud.

Medbring hovedtelefoner til pc, så du ikke forstyrrer dine klassekammerater, fx i timer med virtuel undervisning.

Medbring gerne håndsprit.

Undgå så vidt muligt offentlig transport og gå gerne fra stationen til skolen.

Jeg glæder mig til at se jer i morgen.

Kh
Claus

 

Lectio-besked til 3.g'ere fredag den 17. april

Kære elever i 3.g

Som jeg tidligere har skrevet til jer, så ændrer verden sig fra time til time. Det betyder også, at vi – efter besked fra Undervisningsministeriet – har valgt at genåbne skolen for undervisning for elever i 3.g fra på mandag den 20. april.

Undervisningen vil gennemføres efter de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har fastlagt for genåbning af ungdomsuddannelserne.

Det betyder bl.a., at der skal være to meter mellem hver elev, og at I får en fast plads hele skoledagen. For at sikre dette vil undervisningen foregå i de største lokaler, vi har til rådighed, herunder i Hallen, Salen etc. Alt dette hører I nærmere om.

Som udgangspunkt foregår undervisningen efter det allerede kendte skema. Jeg kan allerede nu orientere jer om, at al valgfagsundervisning fortsat vil foregå som virtuel undervisning. Denne undervisning skal foregå på skolen i jeres nye stamklasselokale. Det er nødvendigt, fordi I alle skal have en fast plads hele skoledagen.

I får nærmere besked i løbet af søndagen via Lectio. Her får I også nærmere besked om adgangsforhold til skolen fra mandag. Medbring i øvrigt så vidt mulig håndsprit og frokost.

Vi glæder os til at se jer!

Kh

Claus
Rektor

 

Nyheden er opdateret 22.04.2020