Gå til sidens indhold
Claus Niller 2021

COVID-19

Fra 14. juni er der ikke længere krav om mundbind på Roskilde Katedralskole. 

Som led i den seneste politiske aftale om genåbning er det fra mandag den 14. juni ikke længere et krav at gå med mundbind på skolen. Efter et helt skoleår med mundbind, kan vi endelig se hinandens ansigter igen!

Vær opmærksom på, at du stadig skal have mundbind på i den kollektive trafik, når du står op.

Coronatest efter 7. juni

I de tre eksamensuger fra 7.-25. juni er det ikke længere muligt for elever at blive testet på skolen. Du skal derfor på anden måde sikre dig, at du kan fremvise den nødvendige dokumentation for, at du kan opholde dig på skolen, når du er her.

En negativ test må højst være 72 timer gammel. Et positivt testresultat må højst være 180 dage gammelt og skal mindst være 10 dage gammelt inkl. to døgn uden symptomer.

Også for gæster - censorer, familie mv. - har vi krav om gyldigt coronapas.

Forholdsregler på RKS

Vi følger som udgangspunkt sundhedsmyndighedernes anbefalinger, men fordi vi er en stor skole med mange mennesker samlet, har vi i visse tilfælde skærpede retningslinjer.

Hvis du bliver smittet

Det er vigtigt, du straks giver skolen besked, hvis du bliver coronasmittet.

Hvis du er nær kontakt

Læs, hvad du skal gøre, hvis du er nær kontakt.

Sådan gør vi på skolen

I alt, hvad vi foretager os, forsøger vi at minimere antallet af nære kontakter, dvs. personer vi har været i direkte fysisk kontakt med eller i nærheden af under 2 meter i over 15 min.

Derudover gør vi følgende:

 • Vi sørger for god håndhygiejne, bl.a. ved at spritte hænder hver gang vi går ind og ud af et lokale, og vi hoster/nyser i ærmet
 • Vi giver ikke kram, vi undgår tæt kontakt og holder mindst 2 meters afstand uden for klassen. 
 • Vi sidder klassevis i valgfagsundervisningen og holder mindst 2 meters afstand til elever fra andre klasser
 • Vi har faste pladser
 • Vi har faste toiletter
 • Vi bliver så vidt muligt i klasselokalet i pauserne eller bevæger os udenfor.
 • Vi bruger ikke hinandens tastaturer, blyanter mv. 

Sygdom og fravær

Du skal blive hjemme, hvis du har symptomer, er syg eller i testforløb. Husk – som praksis altid er – at angive årsagen til fraværet i fraværsnoten.

Fravær i forbindelse med testforløb og lignende COVID-19-relaterede situationer bliver godskrevet, når dokumentation fremsendes til sikkermail@rks-gym.dk
Du må tidligst sende mailen, når du selv er mødt i skole igen. Fraværsregistreringerne skal lige på plads først, inden de kan godskrives.

Undervisning under coronarelateret fravær

Er du i testforløb pga. COVID-19, skal du følge undervisningen på følgende måde (hvis du er syg med COVID-19, kan du også at følge undervisningen sådan):

 • Orienter dig altid i Lectio. Forbered de lektier, der er givet til de enkelte lektioner, og tjek eventuelle beskeder og noter på de enkelte lektioner.
 • Læreren sikrer ved lektionens start, at en eller flere læringsmakkere sørger for at orientere dig om, hvad der er foregået i timen, fx ved at:
     -  tage og sende billeder af tavlen samt udleveret materiale
     -  sende kort besked om lektionens program/indhold
     -  sende noter fra lektionen.
 • Læreren kan beslutte at lægge materiale, arbejdsark, præsentationer mm. på lektionen i Lectio, så du kan orientere dig og løse arbejdsopgaverne hjemme.
 • Læreren kan beslutte at oprette et Google meet, som du kan følge med på hjemmefra. 

Online træningsfællesskab og virtuelle klubber

Mens den virtuelle undervisning har stået på, er forskellige initiativer opstået. Du kan fx blive en del af skolens online træningsfællesskab og virtuelle klubber om bl.a. brætspil og aktier. Følg med i Lectio. Har du selv en idé til en klub, så tag endelig fat i Sidsel (SNA). 

Og husk, at du altid kan tage fat i din studievejleder, dine lærere eller skolens kontor/ledelse, hvis der er noget, du gerne vil vende. Læs også Vejledningens ni gode råd i coronatiden. 

Følg Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Hvis du planlægger at rejse, er det vigtigt, at du på ansvarlig vis følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Dvs. at hvis du vælger at tage på ferie til en destination, som Udenrigsministeriet fraråder udrejse til (de orange områder), så forventer vi, at du følger anbefalingen om at gå i karantæne i 14 dage, når du kommer hjem.

En sådan karantæne vil tælle som almindeligt fravær. Du kan altså ikke få fraværet godskrevet.

Smittestop-app

Hjælp desuden med at inddæmme smitten ved at downloade myndighedernes Smittestop-app (nyt vindue).
Hvis smittestop-app'en giver dig besked om, at du er nær kontakt, er skolens retningslinjer, at du skal gå i selvisolation og hurtigst mulig gennemføre testforløb med to test med to døgn imellem. Husk også at orientere skolens kontor om, at du er udpeget som nær kontakt.

 

Opdateret 11.06.2021