Gå til sidens indhold
Læring - 2017

Færre karakterer for at øge læring

For at opnå gode resultater, skal man øve sig og turde begå fejl. På Roskilde Katedralskole har vi med den nye 1.g-årgang indført færre karakterer og et særligt mindset for at få eleverne til at fokusere mere på læring. 

Når en musiker på Orange Scene, en forsker eller en topatlet skal præstere, ligger der mange træningstimer bag. Ofte skal der over 10.000 træningstimer til, før at man kan blive rigtig god til noget.

På de tre år på Roskilde Katedralskole når eleverne ikke at bruge 10.000 træningstimer, men vi vil gerne hjælpe hver enkelt til at blive bedre og fokusere på at blive bedre, så man på de rette tidspunkter kan præstere optimalt.

Skelnen mellem træningsrum og præstationsrum

Derfor mindsker vi fokus på karakterer i den daglige undervisning for i stedet at fokusere mere på læring. I dagligdagen arbejder vi i træningsrummet, hvor det handler om at lære, udfordre sig selv og turde at lave fejl, mens vi til prøver, eksamen mv. arbejder i præstationsrummet, hvor præstationen og karakterer er i fokus. 

Fokus på feedback

I praksis betyder det, at man ikke får karakterer i grundforløbet, men i stedet såkaldt formativ feedback og feedforward (dvs. respons på, hvad man skal arbejde med fremadrettet), så man bliver bedre både mundtligt og skriftligt. Dog får man karakterer for NV-prøven og AP-prøven, da de er officielle prøver og karaktererne vil stå på eksamensbeviset. 

Når 1.g'erne begynder i studieretningsklasserne i november, vil de opleve at få flere karakterer, men stadig er der overvejende  fokus på, at man skal blive bedre og altså være i træningsrummet.

Inspireret af veldokumenteret forskning

Forskning viser, at et for stort fokus på karakterer og præstation hæmmer læring. Derfor har vi på Roskilde Katedralskole udviklet en ny evalueringsmodel, der bl.a. bygger på de erfaringer, vi har gjort os med synlig læring, som vi har arbejdet intenst med siden 2015.

Læs også om synlig læring.

 

30.08.2017