Gå til sidens indhold
Åbent Hus 2022 - studiet 2

Åbent Hus og besøgsdage

Se Åbent Hus-udsendelsen, der giver indblik i alt det, du kan blive en del af på Roskilde Katedralskole. 

Se Åbent Hus-udsendelsen (nyt vindue). Elevværterne Peter (2.a) og Sara (3.p) guider dig igennem de 45 minutter, hvor der på skift kommer gæster i studiet og du ser forskellige film. Du møder rektor Claus Niller, du hører om studieretninger, fag, socialt liv, talentaktiviteter, Team Danmark, MusiCreator mv. og du får et indblik i, hvorfor RKS er et af landets mest søgte gymnasier.

Du kan også springe direkte til:

Læs også vores profilhæfte om skolen og stx (pdf)

Besøgsdage i februar

Mandag og torsdag i uge 7 kan du komme på besøgsdag fra kl. 8.45-13.20. Dagen byder på en introduktion til stx og Roskilde Katedralskole, en rundvisning af elever, et møde med rektor og undervisningslektioner i en 1.g-klasse. 

Tilmeldingen til besøgsdagene i 2022 er nu lukket

Vi vil altid gerne tale med dig

Du og dine forældre er altid velkomne til at kontakte skolens studievejledere og få personlig vejledning om dit uddannelsesvalg. Du kan også læse vores FAQ nedenfor, og kommer du i tanke om flere spørgsmål, kan du og dine forældre kontakte skolens kontor på tlf. 46 35 18 91 eller en af os nedenfor.

Om skolens værdier
Claus Niller
Rektor
rknl@rks-gym.dk
Tlf. 21 41 55 34

Studievejledning
Irma Kobæk
Leder af Vejledningen
rkkb@rks-gym.dk
Tlf. 29 28 29 56

Businesslinjen
Thomas Stilling
Vicerektor
rktus@rks-gym.dk
Tlf. 61 26 03 75

Team Danmark og eliteidræt
Søren Ellehammer
Mentor
rksej@rks-gym.dk

MusiCreator
Benedikte Juhlin
Musiklærer
rkju@rks-gym.dk
Tlf. 22 17 08 96

Internationalt samarbejde
Malene Brønd
International koordinator
rkmbr@rks-gym.dk

FAQ

Her kan du finde svar på typiske spørgsmål.

Din skoledag varer normalt fra kl 8.10-15. Den består af fire lektioner à 90 min. Der kan en sjælden gang ligge undervisning efter kl. 15, fx når vi har Kat Talks eller puljetidsaktiviteter.

Du er velkommen til at blive på skolen til Studietid man.-tors. fra 15-17, hvor tidligere elever hjælper, hvis du er gået i stå med lektier og afleveringer.

Lektiemængden vil typisk være større, end du er vant til fra grundskolen. Indstil dig på 1,5-2 timer om dagen.

Du vælger studieretning i slutningen af grundforløbet, som varer de første tre måneder.

Du bliver grundigt introduceret til studieretningerne, så du får et godt udgangspunkt for at vælge den studieretning, der passer til dig.

Se en oversigt over studieretninger næste skoleår. Her kan du orientere dig om fag og det flerfaglige samarbejde i studieretningen

Når du er læser om en studieretning, kan du klikke på ”Se dine muligheder i denne studieretning” (Excelark) og se præcist, hvilke fag der indgår og kan vælges i studieretningen.

Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte en studievejleder.

Der er mødepligt til al undervisning på stx, så al fravær er i princippet ulovligt. Misligholdelse af disse regler kan føre til sanktioner. Ved særlige forhold, så henvend dig endelig hos en studievejleder.

Du kan stadig søge om optagelse, men du vil blive indkaldt til optagelsesprøve.

Du søger helt normalt, men du vil blive indkaldt til optagelsesprøve.

Optagelsesprøven stilles af Børne- og Undervisningsministeriet. Det er en skriftlig prøve i hhv. dansk, engelsk og matematik.

Prøven varer 3 timer.

Ja, hvis du har haft tysk eller fransk i 9. klasse.

Du søger om optagelse i 2022/23 og beder om, at din ansøgning ligger over til næste skoleår, dvs. til 2023/24. På den måde er du optaget på forhånd og har sikret en plads.

Du søger først optagelse i 2023/24, dvs. inden 1. marts 2023.

De senere år har vi optaget alle, der søger RKS som 1. prioritet, og med plads til knap 500 nye 1.g'ere næste skoleår, tør vi godt love det også i 2022.

Bemærk, at det er vigtigt at søge RKS som 1. prioritet.

De senere år har vi optaget alle, der søger os som 1. prioritet, så det tør vi godt love i 2022 - også selv om du bor langt væk fra skolen.

Noter gerne i din ansøgning, at du er ordblind eller har en diagnose. Så bliver du kontaktet af en studievejleder før skolestart.

Ordblinde er berettigede til at modtage Special Pædagogisk Støtte (SPS), som består af it-programmer samt læse- og skrivevejledning. Du er berettiget til forlænget tid ved prøver og eksamener.

Diagnose. Hvis du er udredt for en diagnose, er du berettiget til at modtage Special Pædagogisk Støtte (SPS) i form af studiestøttetimer (1:1) med en mentor på skolen. Du er berettiget til forlænget tid ved prøver og eksamener.

Vil du vide mere, så kontakt leder af Vejledningen, Irma Kobæk rkkb@rks-gym.dk eller på tlf. 29 28 29 56.

Roskilde Katedralskole er officiel uddannelsespartner med Team Danmark. Vi tilbyder særlige kurser i dit uddannelsesforløb for at støtte dig i såvel dit sports- som dit uddannelsesforløb. Desuden kan du vælge at strække uddannelsen over fire år.

Og du er sikret optagelse på det gymnasium, du vælger som 1. prioritet.

På Roskilde Katedralskole har vi et væld af talenttilbud til dig, der har lyst og overskud. Faktisk deltager ca. 25% af skolens elever i talentaktiviteter - fx indenfor naturvidenskab, sprog, idræt og musik. 

Læs mere om talentudvikling.

 

Vi er en stor skole med mange sociale aktiviteter og engagerede elevudvalg. 

Læs mere om bl.a. elevudvalg og fester og om musical, filmfestival og koncerter

Du kan bestille ungdomskort fra medio juli.